Tema

mandag 22.11 2021

Ivar Myklebost, styreleiar i Stad Allianse AS om etablering av næringspark på Årsheim

– Ein føresetnad er opprusting f.v. 620

‒ Ein viktig føresetnad for at vi skal lande dette omfattande prosjektet er opprusting av strekninga Kjøde – Sandvik på fylkesveg 620.

Stadlandet med i prestisjefull kåring

Stadlandet er ein av fem finalistar i den internasjonale filmkåringa European Film Location of the Year for rolla som planeten Caladan i storfilmen Dune.

søndag 21.11 2021

Nissemarsj vekte førjulsstemninga på Stadlandet

No har førjulsstemninga kome til Stadlandet. Det sørga julegrantenning og årets nissemarsj for.

lørdag 06.11 2021

Stad kulturskule med konsert på Stadlandet

-Det var gøy å spele gitar på scena

Aksel Larson (11) frå Ervika på Stadlandet var blid som ei sol etter å ha spelt gitar på scena i Stadlandet grendehus.

fredag 05.11 2021

Andrea er med i realityprogram

Andrea Ivy Øvrebø er ein av deltakarane i realityprogrammet Paradise Hotel. – Vi vart filma 24/7, når vi dusja, når vi var på do og når vi sov. Det var kamera overalt, fortel ho.

tirsdag 26.10 2021

Fylkesveg 620 Kjøde – Sandvik

– Ein livsfarleg skuleveg

‒ Den mest dyrebare transporten vi har, er borna våre. Etter mange år med krav om utbetring av fylkesveg 620, som også er skuleveg for mange skuleborn, er no tida inne for å gjere jobben.

fredag 22.10 2021

Næringsområde med kai på Lesto

Kan koste 80–100 mill.

Nytt næringsareal og djupvasskai på Lesto blir truleg veldig dyrt, og ein har førebels ingen konkrete interessentar som vil kjøpe areal.

tirsdag 19.10 2021

Kommunalsjef Astrid Fossheim Paulsen

‒ Målet å få opprusting av Korsen til politisk handsaming i november/desember.

Det seier Astrid Fossheim Paulsen, kommunalsjef for Kultur og Samfunn i Stad kommune, som svar på ei rekkje spørsmål Fjordabladet har stilt rundt opprusting av Korsen, sentrum på Leikanger. Bakgrunnen for spørsmåla er ei sak Fjordabladet hadde for vel to veker sidan. 

mandag 11.10 2021

Stadlandet Bedriftsforeining om opprusting av Korsen:

– Det er berre å trykke på startknappen

– Ei opprusting av Korsen, sentrum på Leikanger, har det vore snakka om svært lenge, men lite har skjedd. No er det Korsen sin tur.

fredag 08.10 2021

Filadelfia Stadlandet

– Prekært behov for utbygging

Medlemsmassen til Filadelfia Stadlandet har vakse med over 60 prosent siste ti åra. No meiner dei det er prekært behov for nytt bygg.

onsdag 06.10 2021

126 feira eldredagen på Stadlandet

Eldredagen vart feira med tilstelning på Stad Hotell der Stadlandet Pensjonistlag var arrangør i samarbeid med Eid, Bryggja og Selje Pensjonistlag.

lørdag 02.10 2021

Robert er nyesjefen i Ervik Havfiske

Robert Ervik (27) overtek som administrerande direktør i linebåtreiarlaget Ervik Havfiske AS etter Geir Solvåg.

torsdag 23.09 2021

Tår snackbar ved Erviksanden

– Kjempesuksess etter oppstarten

– TÅR snackbar ha vore ein kjempesuksess etter oppstarten, fortel William Dalsbø.

mandag 13.09 2021

Stadlandet skule

Tar symjeundervisninga til havs

– Vi har verdas største symjebasseng rett utanfor her. Då nyttar vi det, seier Stig Ågedal-Mortensen, rektor ved Stadlandet skule.

Ikkje avklart om bassengtid på Åheim

Stadlandet skule og Selje skule har etterspurd tid i bassenget på Åheim skule.

mandag 06.09 2021

Rekordstort overskot for Simona Stadpipe på Stadlandet

Jaktar stadig etter nye tilsette

Fjoråret vart eit knallår for Simona Stadpipe på Stadlandet. Aldri før har dei hatt omsetning på over 100 millionar kroner.

mandag 30.08 2021

To fulle hus på lokal catwalk-show

– Ei oppslukande kreativ oppleving, var det Julia Venø inviterte til på Stad Hotell denne helga.

mandag 23.08 2021

Bakeriet med nyopning

Fredag 20. august hadde bakeriet Vår Sin Butikk på Leikanger nyopning.

fredag 20.08 2021

Stad Hotell

Stor behov for fleire rom

Stad Hotell har stort behov for meir areal for vekst og utvikling i området rundt hotellet på Leikanger.

Knut Jarle Beitveit framleis utan vatn:

–Dei lovar og lyg

– Trass i at eg har purra på utbyggar, så er vi framleis utan vatn eitt år etter at anleggsarbeidet på Okla starta opp.

fredag 06.08 2021

Protesterer mot store inngrep i fjæra

Odd-Bjørn Fure, Jorunn Sem Fure og Håkon Sem Fure protestar mot planar om etablering av tilkomstveg til pumpestasjon for nytt kommunalt avlaupsanlegg langs naustrekkja deira, dette ligg inne i reguleringsføresegnene til detaljreguleringsplan for Leikanger.

torsdag 05.08 2021

Håper å finne ei løysing

Treng tomt til ny pinsekyrkje på Leikanger

‒ Kva eigna tomt med rimeleg sentrumsnærleik på Leikanger ser administrasjonen i Stad kommune føre seg at vi kan byggje nytt kyrkjebygg på?

fredag 30.07 2021

Stad Hotell byggjer ny gangbru:

Knyter hotellet saman

Etter ein flott sommar for Stad Hotell AS har drivarane sett det som nødvendig å skjerme gjestane for naturen når det bles som verst på Stadlandet.

mandag 12.07 2021

Ervika på Stadlandet

Opna første Tår-kiosken - med motorsag

Bygdefolk og turistar stimla saman for å feire opninga av TÅR – den første sjølvbetente kiosken rett ved Erviksanden.

Ervika på Stadlandet

Opna første Tår-kiosken - med motorsag

Bygdefolk og turistar stimla saman for å feire opninga av TÅR – den første sjølvbetente kiosken rett ved Erviksanden.

onsdag 07.07 2021

Sjåførar fekk mangellapp og gebyr

Statens vegvesen kontrollerte tungbilar og lettbilar på Stadlandet og i Selje onsdag.

fredag 02.07 2021

Feira bryllaupsdagen på Vestkapp

Medan campingsesongen for dei fleste har nett byrja, har Aud og Jan Sveen hatt nokre flotte dagar på rundtur på Vestlandet.

torsdag 01.07 2021

Med kreativitet og reiselyst i blodet

Etter å ha lest minst 650 cowboybøker drøymde ho om opne landskap og det å leve ut cowboydraumen.

Okla Vindkraft

- Kampen er ikkje over før propellane snurrar

– Kampen er ikkje over før propellane snurrar. Då begynner kampen om å få dei ned, seier Sveinulf Vågene frå Motvind Norge.

mandag 28.06 2021

Ervik Havfiske-konsernet dannar ny sjømatdivisjon

No satsar ein under namnet Ervik Seafood AS.

søndag 13.06 2021

OKLA- eit demokratisk problem

Falck Renewables Vind har no fått løyve til å endre fundamenteringa til turbinane på Okla vindkraftverk. Både prosessen rundt godkjenninga av endringssøknaden, og behandlinga av klagene i etterkant, gjer det vanskeleg å ha tillit til systemet, prosessane og sakshandsaminga. 

onsdag 02.06 2021

Hoddevik & Drage på Stadlandet

No har dei investert for framtida

Over 20 millionar kroner har dei brukt på det nye praktbygget på Stadlandet. – Vi ser allereie no at det kan bli for smått, konstaterer Werner Drage og Tone Hoddevik Drage.

tirsdag 25.05 2021

Stad Molo er under stifting - møter stor velvilje

– Om vi ikkje skal ha Stad Molo vil det vere ein katastrofe, seier Sverre Leikanger, leiar i Stadlandet Bedriftsforening.

onsdag 19.05 2021

Har fornya seg for 11 millionar

Siste tida har Bunnpris på Leikanger fått ei formidabel ansiktsløfting. Nær 11 millionar kroner er investert, og kjøpmann Fredrik Hovden Borgund er superfornøgd over oppgraderinga.

søndag 16.05 2021

Stadlandet

- Vi gler oss over utvikling!

Betre tilkomst til nedre Sjåstad industriområde på Stadlandet vert sett stor pris på.

lørdag 15.05 2021

Den store folkevandringa

-Her har vi alltid budd – og her vil vi alltid bu

– Forholda er så små her, så alt bitt oss i hop.

torsdag 06.05 2021

Blei koronafast – fann draumejenta

Australske Dylan Storrie (28) kom for å surfe, men vart «stuck» i Norge då koronaen slo ut. No har han forelska seg både plassen og ei jente i Ervik.

Ungt firma lokkar til seg frå heile verda

Dei fleste tilsette i Stad Kystbygg på Stadlandet er heimflyttarar eller tilflyttarar.

torsdag 29.04 2021

Stad sjøredningsklubb

Har fått kjempegåve - no vil dei skape aktivitet for lokale ungdom på Stad

Stad sjøredningsklubb får no 750.000 kroner i støtte frå Agenda Vestlandet.

mandag 26.04 2021

Lokal handel

Nærbutikken er limet i bygda

– Bygdefolket er bevisste på å støtte oss, seier Tone Ervik Aarsheim, dagleg leiar ved Joker Stadlandet.

To systrer flytte heim- no opnar dei butikk

For eitt år sidan flytte systrene Cathrine Hoddevik (30) og Lise Marie Hoddevik Beitveit (32) heim til Stadlandet. No opnar dei butikk under same tak.

Skipsvraket M/S Emsland i Ervika

Fryktar surfarar blir skadde

No fryktar ein at det gamle skipsvraket like utanfor Erviksanden kan skade surfarar og turistar i området.

fredag 23.04 2021

Politikarane i Stad skal diskutere masseplassering

Mange vil ha stein

Administrasjonen i Stad kommune har no utarbeidd eit diskusjonsnotat som dannar grunnlag for politiske drøftingar som gjeld plassering av masse frå Stad skipstunnel.

torsdag 08.04 2021

Slepet går som planlagt

Det har ikkje vore særleg store utfordringar knytt til lasteskipet Eemslift Hendrika natt til torsdag. Skipet vert no slept mot Ålesund.

onsdag 07.04 2021

Startar aksjon

Fare for at lasteskipet skal drive på land i natt

Det nederlandske lasteskipet Eemslift Hendrika er på veg direkte mot Stadlandet i ein fart på rundt 1,5 knop. No set Kystverket statleg aksjon.

tirsdag 16.02 2021

Nei og ja til vindkraft

Steile frontar mot kvarandre i bygdene

– Lenger ned på den barnslege stige skal ein sjå langt etter, utbryt Marita Aarvik på Stadlandet.

Skuffa over svaret frå vegvesenet

Stadlandet pensjonistlag ønskjer gatelys mellom Leikanger og Borgundvåg. No er dei skuffa over svaret dei har fått frå Statens vegvesen.

mandag 08.02 2021

Nei til ny barnehage på ytre Stad

Her kan du sjå politikarane sine argument i barnehagesaka

– Vi må ha evne til å sjå heilskapen, og den veksten som vil kome, meinte Sissel Ommedal (KrF), som ikkje fekk med seg fleirtalet i Stad kommunestyre.

fredag 05.02 2021

Barnehagevedtaket som kveler!

mandag 01.02 2021

Startar det nye selskapet Dalsbø InWest AS

Satsar på å utvikle lokalsamfunnet

Fire syskenbarn på Stadlandet startar no opp med Dalsbø InWest AS. – Vi vil løfta fram lokalproduserte produkt og tilbod, fortel dei.

torsdag 21.01 2021

I full gang med planlegginga

To lokale 23-åringar står klare til å drive barnehage på ytre Stad.

Ytre Stadt barnehage

Meiner tida er inne for ny barnehage

– Om denne barnehagen skal opp og gå, må det skje no, fastslår Ruben Dalsbø, som ivrar etter ny privat barnehage på ytre Stadt.

lørdag 26.12 2020

Då tyskerane kom til Stadlandet

Det er no 75 år sidan det vart fred i Norge. Krigen prega kvardagane i fem år og friheita var frårøva. Denne verdifulle friheita har vore sjølvsagt for oss etterkrigs-generasjonane.

torsdag 24.12 2020

Tre hus – tett i tett

I Grøneveita på Stadlandet har fire eldre flytta inn i tre nye hus – tett i tett. Slik vil dei møte alderdommen.

torsdag 17.12 2020

Trivast best med mange jarn i elden

Gunn Sande (60) har mange jern i elden, og rosemåling får henne til å kople av frå jobb og politikk.

onsdag 25.11 2020

Ber om grundigare utgreiing om ny privat barnehage

Utval for oppvekst og opplæring i Stad krev ei grundigare utgreiing om det å etablere ny privat barnehage i Ervik. - Positivt, meiner Ruben Dalsbø, leiar for arbeidsgruppa til Ytre Stad Barnehage.

tirsdag 24.11 2020

-Vi risikerer å stå utan ledige barnehageplassar på Stadlandet, og det ville bremse ei ønska utvikling.

- Her ute er vi på det ein kan kalle eit basisnivå av dei tenestene kommunen skal yte, og likevel veks det, fastslår Ruben Dalsbø, som ønskjer at det vert etablert ny privat barnehage på ytre Stad.

fredag 23.10 2020

Etterlyser landingsplass for helikopter i ytre

Gunn Sande (Sp) og Geir Årvik (H) etterlyser landingsplass for helikopter i ytre.

lørdag 10.10 2020

Kan bli sol kvar dag den neste veka

Det ser ut til at det vert nokre fine, men litt kalde, haustdagar framover.

fredag 09.10 2020

Vil skape glede med musikken

Fredag kjem Stíne Norse køyrande i ein heimebygd van til Stadlandet for å ha konsert.

fredag 02.10 2020

Det har vore busetnad i fleire tusen år i Moldefjorden

Fem arkeologar og ein botanikar er i ferd med leite etter spor i jorda etter busetnad i førhistorisk tid.

torsdag 01.10 2020

Norge på tvers

La ut på tur med meining

For litt over ein månad sidan la Jan Kåre Heiberg og Simen Bækken ut på ein nesten 80 mil lang tur, frå svenskegrensa i aust til Stadlandet i vest. Fredag er dei endeleg i mål.

torsdag 17.09 2020

– Veldig kjekt med fleire barn

– Vi ventar på søknaden, seier kommunalsjef Harald Sivertsen, om ein eventuell ny barnehage på Stadlandet.

tirsdag 01.09 2020

Minnesmerke over omkomne bygdefolk frå Ervik

No har det kome opp eit nytt minnesmerke på Ervik gravplass – over omkomne bygdefolk på havet.

torsdag 20.08 2020

Stadlandet – Ålesund

Etterlengta båtrute er i gong på Stadlandet

Måndag gjekk tredje turen av stabelen Ålesund – Stadlandet. Markering med fiskesuppe, blomster og talar.

mandag 17.08 2020

Stadlandet

Ny og etterlengta brannstasjon veks fram

Den nye og etterlengta brannstasjonen på Stadlandet tek form.

fredag 14.08 2020

No kan du snart gå på do medan du ladar Elbilen

torsdag 13.08 2020

Folkemøte på Stadlandet

– Mykje må endrast

Arealplan for Leikanger har gitt mange innspel og motsegner som Stad kommune er nøydd til å greie ut.

torsdag 06.08 2020

Sjefen i Ervik Surfshop sluttar og flyttar

Svenske Calle Magnusson vel å pakke sakene sine, slutte som dagleg leiar i Ervik Surfshop og flytte frå Stadlandet med familien. Kva som skjer med den populære skulesurfinga er usikkert.

tirsdag 07.07 2020

Stadlandet Eldretun

Fryktar det tar lang tid

Stadlandet Pensjonistlag fryktar at det tar lang tid før Stadlandet Eldretun vert utbetra.

fredag 03.07 2020

Med berre A på vitnemålet ser han fram mot eit langt arbeidsliv

Med A i snitt har Magnus Leikanger moglegheitene føre seg når han no skal ut i arbeidslivet.

tirsdag 23.06 2020

Stad Hotell

Satsar vidare for framtida

Nyopna Stad Hotell satsar vidare for framtida, og gleder seg over ny båtrute mellom Stadlandet og Ålesund.

tirsdag 16.06 2020

Skogbrann på Refsnes/Ervik

Viktig hjelp frå lokale

– Folk har klarsyn når det står på. Vi stiller opp for kvarandre, seier lokalpolitikar Ruben Dalsbø (22).

torsdag 11.06 2020

No blir det båtrute Stad-Ålesund

No kan jubelen sleppast laust. Cruise Service får løyve til å starte båtrute mellom Stadlandet og Ålesund.

fredag 05.06 2020

Tar fart, satsar og opnar sin tredje utsalsstad

Byggentreprenøren Dragebygg AS frå Stadlandet tar fart, satsar og opnar no sin tredje utsalsstad.

Tysk konsern kjøper delar av Stadpipe AS

– Dei er den ideelle partnaren

Det tyske konsernet Simona Group kjøper 75 prosent av Stadpipe As på Stadlandet.

torsdag 04.06 2020

Rår politikarane til å seie ja til ny båtrute mellom Stad og Ålesund

Fylkeskommunedirektøren i Møre og Romsdal rår politikarane til å seie ja til den nye båtruta mellom Stadlandet og Ålesund.

fredag 29.05 2020

Treng å bruke veg – nabo protesterer

– Vi ønskjer å bruke vegen som allereie blir brukt av fleire – inntil ny kjem på plass, seier Tone Hoddevik Drage og Heming Drage. Men naboen protesterer.

Stadlandet

Nysatsinga veks til himmels

– Å satse så stort gjer ein berre ein gong i livet. No byggjer ein for at det skal vare, konstaterer Tone Hoddevik Drage.

mandag 25.05 2020

Tøff start for kafeeigar

Har ikkje hatt løn sidan ho opna

I november i fjor fekk Korsen pub & kafé på Stadlandet nye eigarar. Då koronakrisa slo inn for fullt og regjeringa stengde ned landet gjorde det ikkje situasjonen lettare for dei nye kafedrivarane. – Eg har ikkje tatt ut løn sidan eg starta opp, fortel Ida Stave.

Skuleskyss til fleire på Stadlandet

Fleire elevar kan ha rett til fri skuleskyss på strekninga Stadlandet skule-Stave.

søndag 24.05 2020

No blir det ladestasjon for El-bilar på Stadlandet

For dei som har venta: no blir det ladestasjon for El-bilar også på Stadlandet.

tirsdag 14.04 2020

Spelte inn storfilm på Stadlandet

Nyinnspelinga av filmen «Dune» har funne stad på Stadlandet. Filmen har fleire kjende skodespelarar. – Dette er veldig morosamt, seier Alfred Bjørlo, ordførar i Stad kommune.

tirsdag 10.03 2020

Stadlandet IL inviterer til dans med Vassendgutane

– Vi vil skape meir liv

Stadlandet Idrettslag slår på stortromma og arrangerer dans med Vassendgutane i Stadlandet grendehus 21. mars.

tirsdag 28.01 2020

Satsar på Stadlandet

Byggjer ut for å møte framtida

– Reguleringsplanen stoppa oss, men no er det endeleg klart, konstaterer Tone Beate Hoddevik Drage i Drage Holding.

onsdag 11.12 2019

Tre kvinner og ein mann til Leikanger kyrkje

Laurdag 14. desember held songgruppa Tre kvinner og ein mann konsert i leikanger krykje på Stadlandet.

fredag 06.12 2019

Leiar

– Når unge ønskjer å flytte heim må ein sjå på løysingar

Fylkesmannen i Vestland klaga på Selje kommune sitt ja til bygging i strandsona i Honningsvåg på Stadlandet. No har det kome eit endeleg nei – etter at Fylkesmannen i Rogaland set foten ned.

fredag 08.11 2019

Med naturen som tema

Fredag er det Kulturnatt i Eid og Selje, og blant arrangementa er ei fotoutstilling på Nordfjordeid.

lørdag 02.11 2019

Jobben min

– Eg har oppfylt barndomsdraumen

I to år har Veronika Bakke Ervik (24) jobba som frisør på Stadlandet.

torsdag 31.10 2019

Fire hadde tekniske manglar

Onsdag var Statens vegvesen på plass med kontroll på Stadlandet/Selje.

tirsdag 29.10 2019

Nominert til «VM i vekstskaping»

Nils-Per Sjåstad og Kurt Sjåstad frå Stadpipe er nominert til «VM i vekstskaping».