Tema

tirsdag 15.06 2021

– Det er framleis ein god del ledige plassar igjen

Stad kommune er godt i gong med å vaksinere gruppe åtte og over 600 personar i denne gruppa har fått ei dose. Måndag la Stad kommune ut fleire timar til vaksinasjon.

søndag 13.06 2021

OKLA- eit demokratisk problem

Falck Renewables Vind har no fått løyve til å endre fundamenteringa til turbinane på Okla vindkraftverk. Både prosessen rundt godkjenninga av endringssøknaden, og behandlinga av klagene i etterkant, gjer det vanskeleg å ha tillit til systemet, prosessane og sakshandsaminga. 

lørdag 12.06 2021

Grunneigarane på Åshamar:

– Kulturhistorisk valdtekt

– Å ta bort kilenotfisket på Åshamar vil vere ei kulturhistorisk valdtekt, seier grunn eigarane Olav Åshamar og Kjell Mange Åshamar.

tirsdag 08.06 2021

Ulykka på Remmedalsvegen

Føraren omkom

- Politiet kan bekrefte at føraren av ulykkesbilen på Remmedalsvegen er død.

Trafikkulykke ved Lotetunnelen

Politiet leitar etter føraren av bilen

Klokka o4:16 fekk politiet melding om ei trafikkulykke på sørsida av Lotetunnelen i Stad kommune.

mandag 07.06 2021

Geir Oldeide:

─ Vi ønskjer å starte Raudt lokallag i Stad

Raudt Sogn og Fjordane ønskjer å få til eit Raudt loklalg i Stad.

fredag 04.06 2021

Petra (88) – ei samfunnsengasjert dame

Mange har fått innskrenka livet sitt under koronapandemien, men ifølgje Petra Torheim i Hunvik er det berre blåbær samanlikna med det folk opplevde i krigsåra 1940 til 1945.

tirsdag 18.05 2021

Koronasituasjonen i Stad

– Om alt går som vi trur, så er alle ute av isolasjon i løpet av veka

Det har ikkje vore nye koronatilfelle i Stad sidan 13. mai. I løpet av veka håpar Thomas Vingen Vedeld at alle er ute av isolasjon og karantene.

søndag 16.05 2021

Alt på stell i Kjølsdalen

Måndag er det 17. mai og Fjordabladet har vore ein tur rundt om på kyrkjegardane.

lørdag 15.05 2021

Testa negativt for andre gong

Ingen nye barn og tilsette i Golvsengane barnehage og Nordfjordeid skule har testa positivt. Framleis ventar ein på sju av prøvene.

Stad har hatt flest smitta

Dette er status i Nordfjord

Akkurat no er Stad og Bremanger merka mørkegult på kartet, men i Nordfjord er det Stad som har flest registrert covid-19 smitta totalt.

Berre negative prøver - første gong denne veka

Helse Førde melder om berre negative prøver etter at 149 prøver vart analysert fredag.

fredag 14.05 2021

To sceneinnslag er vidare

Sjå video frå UKM

Samarbeidsinnslag med Eid Ungdomskor og kulturskulen i Stad er blant dei som er vidare til UKM Vestland. Det er også Kabiito Amundsen med sjølvlaga instrumental gitarlåt «Ongoing Adventure».

Tre positive prøver

Helse Førde melder om tre nye positive prøver etter at 177 prøver vart analysert torsdag.

torsdag 13.05 2021

Ein ny person er smitta

Torsdag kveld er det klart at ein ny person i Stad er smitta av covid-19.

Korona

Dette er situasjonen i Stad no

Denne veka har ein ny person fått stadfesta covid-19, og ein ventar framleis på andregongstestar av elevar og barn.

Bålforbod fram til 15. september

Gult varsel for skogbrannfare

Det er sendt ut eit gult varsel for skogbrannfare fram til det kjem betydeleg med nedbør.

onsdag 12.05 2021

Elevar og tilsette testa negativt for andre gong

Elevar og tilsette ved Kjølsdalen Montessoriskule og Eid vidaregåande skule har testa negativt for andre gong og kan no gå ut av karantenen.

Tre positive prøver i Nordfjord og Sunnfjord

Helse Førde melder om tre nye positive prøver etter at 383 prøver vart analysert tysdag. Desse kjem frå Nordfjord og Sunnfjord.

tirsdag 11.05 2021

Ein ny person i Stad er smitta

Tysdag kveld har 80 av 82 prøvesvar kome, og desse viser at ein ny person har fått stadfesta covid-19 etter testing på Nordfjordeid.

Denne veka kan det bli 22 grader

Det er meldt fine temperaturar framover i indre deler av Stad. Det er derimot ytre som får det finaste vêret.

To positive prøver

Helse Førde melder om to positive prøver etter at 286 prøver vart analysert måndag.

Fleire leikeplassar under arbeid

– Vi håpar at det skal gjere eit bustadområde meir attraktiv

Fleire stadar i Stad kommune er det kome opp nye leikeplassar. Ifølgje Tore Nyhammer-Taklo, eigedomssjef i Stad kommune, er dette viktig for å gjere bustadområde meir attraktive, men også i eit folkehelseperspektiv.

mandag 10.05 2021

Ingen nye positive prøver i Stad

Prøvesvar måndag kveld viser at dei to som testa positivt for covid-19 på hurtigtestar laurdag, er smitta. Utanom det er dei andre prøvesvara negative, men Stad kommune ventar framleis på nokre prøvesvar.

Fjordvarme KF har vore viktig for miljø og klima

–Fjordvarme KF lever sitt rolege liv. Selskapet har no eksistert i 20 år, og har i desse åra vore ein sentral aktør i klima- og miljøarbeidet i kommunen.

Smitte i barnehage og skule på Nordfjordeid

Harald er stressa

Det har den siste veka blitt oppdaga fleire tilfelle av covid-19 både på Nordfjordeid skule og i Golvsengane barnehage.

Ei veke med korona

fredag 07.05 2021

Spektakulær utforkøyring i Stigedalen

Vest politidistrikt melder fredag ettermiddag at ein bil er involvert i ei trafikkulukke i Stigedalen.

Desse er vidare til UKM Vestland

Det er no bestemt kven som skal representere Stad kommune i UKM Vestland.

Stad er oransje på kartet

Fem positive prøver

Helse Førde melder om fem nye positive prøver etter at 290 prøver vart analysert.

onsdag 05.05 2021

Eidselva

Øvde på elveredning

Eit redningshelikopter frå Florø øvde på elveredning i Eidselva i går ettermiddag. Scenarioet var at ein person hadde ramla i elva.

Aukar kjølekapasiteten

Observante lesarar har merka seg at det ligg eit langt større røyrsystem på Løkjaneste. Spørsmålet Fjordabladet har fått, er kva dette er og kva skal det brukast til.

Følgjer hingsteutstillinga digitalt frå heile verda

Årets hingsteutstilling for fjordhest på Nordfjordeid går på grunn av koronapandemien utan publikum. Denne veka møter 45 hingstar dommarane ein og ein for å hindre smittespreiing. Dei to fyrste dagane har meir enn 1000 sjåarar, frå alle verdsdelar, følgd strøyminga frå utstillinga.

Tilsett ved Dagsenteret er smitta

Ein tilsett ved Dagsenteret ved Hogatunet på Nordfjordeid har fått stadfesta covid-19 etter testing måndag.

Ei av prøvene som er positive er tatt i Stad

Helse Førde og VG sine oppdaterte tal viser at ein person frå Stad har testa positivt for covid-19.

fredag 30.04 2021

To nye positive prøver

Fredag melder Helse Førde om to nye positive prøver etter at helseføretaket har analysert 202 prøver.

torsdag 29.04 2021

Ein ny person i isolasjon

Ein ny person er sett i isolasjon i Stad kommune etter påvist smitte med covid-19

Rår frå akvakultur i Sildagapet

Fiskeridirektoratet rår frå å setje av område til akvakultur i Sildagapet med Røysetfjorden og Skorpefjorden.

Analyserte 193 prøver - ei er positiv

Helse Førde melder om ei ny positiv prøve. Så langt denne veka har fem av dei 681 analyserte prøvene vore positive.

Stort engasjement

Det har kome mange merknadar til framlegg til kommunedelplan for sjøareala i Stad kommune.

Vil gjere ei samla vurdering av akvakultur i Nordfjord

Fiskeridirektoratet, Statsforvaltaren, Fylkeskommunen, Kystverket og Mattilsynet har invitert kommunane i Nordfjord til arbeidsgruppe med mål om å finne gode løysingar for disponering av areal til akvakultur i Nordfjord. Havforskingsinstituttet leverer kunnskap til arbeidet.

onsdag 28.04 2021

Operahuset

Ønskjer full kontroll over arealet

Kultursjef Geir Holmen melder om behov for meir kommunalt areal i Operahuset/Eid vgs.

Kan setje krav om artsgruppe på AK-lokalitet

Somme stadar kan det passe med torsk, andre plassar med laks eller tang og tare.

Tre positive prøver

Onsdag morgon viser tala til Helse Førde at tre av 306 analyserte prøver er positive. Så langt denne veka har fire prøver vore positive.

tirsdag 27.04 2021

Desse har starta nye selskap i Stad

Fleire lokale bedrifter har sett dagens lys i det siste.

mandag 26.04 2021

VG: fire nye er registrert smitta

Ifølgje VG er fire nye personar i eller frå Stad registrert stadfesta covid-19 smitta. Kommuneoverlegen seier at ingen som oppheld seg i Stad har testa positivt den siste tida.

fredag 23.04 2021

Politikarane i Stad skal diskutere masseplassering

Mange vil ha stein

Administrasjonen i Stad kommune har no utarbeidd eit diskusjonsnotat som dannar grunnlag for politiske drøftingar som gjeld plassering av masse frå Stad skipstunnel.

Analyserte 331 prøver - to av dei er positive

Fredag er det klart at to av dei 331 prøvene som Helse Førde analyserte torsdag er positive. Så langt denne veka har ti av 955 analyserte prøver vore positive.

torsdag 22.04 2021

Felles brannførebyggande avdeling

Blir styrt frå Stryn

Kommunedirektøren tilrår at Stad kommune gjer avtale med Stryn om eit administrativt vertskommunesamarbeid knytt til brannførebyggande arbeid.’

tirsdag 20.04 2021

Personar frå Kinn testa seg på Nordfjordeid

To personar i Kinn som testa seg på Nordfjordeid søndag har testa positivt for covid-19.

To positive prøver

To av dei 127 prøvene som Helse Førde analyserte måndag er positive. Desse skal vere tatt i Stad.

lørdag 10.04 2021

VG: Fire nye personar er registrert smitta

Fire nye personar i eller frå Stad er registrert smitta av covid-19 viser VG sine tal.

torsdag 08.04 2021

Analyserte 384 prøver – ei er positiv

Helse Førde analyserte torsdag 384 prøver og ei av desse prøvene var positive. Dette er den andre positive prøva analysert i Helse Førde denne veka.

onsdag 07.04 2021

Ein ny person i Stad er smitta

Ein person har fått stadfesta covid-19 etter å ha testa seg i Selje tysdag.

Ingen nye positive prøver

For første gong sidan 2. april var ingen av dei analyserte prøvene positive, melder Helse Førde.

tirsdag 06.04 2021

Ikkje lenger behov for eigne lokale smitteverntiltak

Stad kommune melder at det no ikkje lenger er behov for eigne lokale smitteverntiltak i Stad kommune. Frå onsdag er det dei nasjonale anbefalingane og reglane som gjeld.

mandag 05.04 2021

Ein ny person er smitta

Ein person har fått stadfesta covid-19 smitte måndag. Det nye smittetilfelle er knytt til utbrotet i Stad kommune.

tirsdag 30.03 2021

Treningssenter, symjehall og omsorgssenter i Stad

Dette er reglane i påska

Det er både lokale og nasjonale anbefalingar og reglar som gjeld denne påska.

Analyserte 181 prøver - ei av dei er positiv

Måndag var ei av 181 analyserte koronaprøver positiv, ifølgje Helse Førde. Dette er tredje dagen på rad med minst ei positiv prøve.

mandag 29.03 2021

To positive prøver og ein pasient på intensiv

Søndag var to av 71 analyserte prøver positive, viser tala til Helse Førde. No er også ein pasient med covid-19 innlagd på intensivavdeling i Helse Førde.

torsdag 25.03 2021

Analyserte 192 prøver - alle negative

Onsdag var ingen av dei 192 analyserte prøvene positive. Dette er første dag sidan måndag 15. mars at alle prøvene er negative.

onsdag 24.03 2021

Helse Førde:

Åtte positive prøver - alle frå Stad

Åtte av dei 529 prøvene som Helse Førde analyserte tysdag, var positive. I løpet av dei siste åtte dagane har 86 av 3554 analyserte prøver vore positive.

tirsdag 23.03 2021

Positive prøver i Stad, Sunnfjord og Sogndal

Helse Førde analyserte måndag 431 prøver og åtte av desse var positive. I løpet av dei siste åtte prøvetakingsdagane har 78 av 3146 analyserte prøver vore positive.

mandag 22.03 2021

Analyserte 412 prøver - ni er positive

Søndag analyserte Helse Førde 412 prøver, og ni av desse var positive. I løpet av dei siste åtte dagane har 71 av 2852 analyserte prøver vore positive.

søndag 21.03 2021

Vil ha strengare tiltak

– Vi er mange som er bekymra

Leiar i Stad ungdomsråd, Daniel Hildenes fortel at han og andre ungdommar er bekymra over smittesituasjonen i Stad og ønskjer strengare tiltak.

fredag 19.03 2021

Analyserte 583 prøver - 24 er positive

Torsdag var 24 av dei 583 prøvene som Helse Førde analyserte positive. Dei siste åtte dagane har 54 av prøvene vore positive.

torsdag 18.03 2021

Fem nye smitta i Stad

Fem nye personar i Stad har fått stadfesta covid-19 smitte etter testing tysdag. Tre av desse var allereie i karantene, medan to andre testa seg etter symptom.

Analyserte 288 prøver - seks er positive

Seks av koronaprøvene som Helse Førde analyserte onsdag var positive. Så langt denne veka har 16 av dei 839 analyserte prøvene vore positive.

onsdag 17.03 2021

Åtte nye smitta i Stad

Åtte nye personar i Stad har fått stadfesta covid-19 smitte. Sju av desse var allereie i karantene grunna smitte hos personar i eigen husstand.

Analyserte 430 prøver - ti er positive

Ti av dei 430 prøvene som Helse Førde analyserte tysdag er positive.

tirsdag 16.03 2021

Ein person innlagd på sjukehus

Måndag analyserte Helse Førde 121 prøver og alle desse var negative. No er talet på innlagde med stadfesta covid-19 smitte ein person.

onsdag 10.03 2021

Her kan du følgje hastemøte om koronautbrotet

Analyserte 523 prøver - fem positive

Tysdag analyserte Helse Førde 523 prøver og fem av desse var positive. Ifølgje Helse Førde sine oppdaterte tal er ein pasient med stadfesta covid-19 innlagd.

tirsdag 09.03 2021

Analyserte 272 prøver - ni er positive

Måndag analyserte Helse Førde 272 prøver og ni av desse var positive. Dette er den sjette dagen på rad at Helse Førde analyserer minst ei positiv prøve.

mandag 08.03 2021

Nytt tilbod i ytre

Stad Kulturskule utvidar tilbodet sitt på Stadlandet og i Selje for dei yngste elevane.

Analyserte 53 prøver - fire er positive

Fire av dei 53 analyserte prøvene søndag var positive viser tala til Helse Førde. Dette er femte dagen på rad at helseføretaket analyserer ei positiv prøve.

søndag 07.03 2021

Unngå situasjonar der mange er samla

Stad kommune oppmodar alle innbyggjarar om å følgje dei grunnleggjande smittevernreglane framover. I tillegg vert alle oppmoda om å unngå situasjonar der mange vert samla.

Video: Høyr kommuneoverlegen orienterer om smitteutbrotet

Åtte smitta – 130 personar i karantene

Stad kommune har drive smittesporing i samband med covid-19 utbrotet i Stad, og no har åtte personar testa positivt, og rundt 130 personar er i karantene.

Politiet i Nordfjord om helga:

Ingen alvorlege hendingar - men tre trafikkuhell i Stad

Det har vore ei roleg helg for politiet i Nordfjord, og det er ingen alvorlege hendingar å melde om.

lørdag 06.03 2021

To nye personar har testa positivt - 60 personar er i karantene

Som følgje av at ein person testa positivt for covid-19 fredag, er no 60 personar i karantene. I tillegg har to personar til testa positivt.

Smitta person har ukjent smitteveg

Ein person er stadfesta smitta av covid-19 og det er ikkje klart korleis den sjuke har blitt smitta.

Ein person i Stad har testa positivt

Ifølgje Helse Førde sine oppdaterte tal har ein person i Stad testa positivt for covid-19.

fredag 05.03 2021

Eidarussen er klar

Kvart år samlar russen inn pengar til Krafttak mot kreft, og slik som i fjor vert årets aksjon digital.

mandag 01.03 2021

Ingen nye positive prøver

Helse Førde analyserte berre negative prøver søndag. I løpet av dei siste åtte dagane har seks av dei vore dagar med berre negative prøver.

fredag 26.02 2021

Oransje og gult varsel

Slik vert vêret i helga

Laurdag er det både gult og oransje varsel i områda i Stad, men søndag ligg an til å bli ein finare dag.

Sjå kva kommunane i Nordfjord får

1,75 milliardar til lokale verksemder

Stortinget løyver 1,75 milliardar kroner til alle kommunane i landet for å kompensere for lokale verksemder som er ramma av smitteverntiltak.

onsdag 24.02 2021

To personar i Stad i isolasjon

To personar i Stad har fått stadfesta covid-19 smitte og er no i isolasjon.

Nye positive prøver i Stad

Tysdag var to av prøvene som Helse Førde analsyerte positive, og begge skal vere tatt i Stad.

onsdag 17.02 2021

Raudt varsel - stor fare for snøskred

Det er stor snøskredfare i Indre Fjordane torsdag og det er sendt ut raudt varsel og faregrad fire.

Person i Stad smitta - vore på jobbreise i utlandet

Onsdag vart det klart at ein ny person i Stad har fått stadfesta covid-19 smitte. Personen er no i isolasjon.

Ny person smitta i Stad

Helse Førde sine tal viser at personar i Sogndal og Stad har testa positivt for covid-19 smitte.

tirsdag 16.02 2021

Luttprisen

Årets artist er frå Stad

Tysdag kveld vart Luttprisane for 2020 delt ut. Martin Tungevaag vart årets artist, Vêrfast vart årets nykommar og Viggo Randal bak Utkantfestivalen vart årets bakom-person.

Her kan du sjå Luttprisen tysdag kveld

På Fjordabladet kan du tysdag kveld sjå utdelinga av Luttprisane der fire artistar frå Stad er nominerte.

Oransje varsel:

Svært lett å løyse ut snøskred

Tysdag og onsdag denne veka er det sendt ut oransje varsel for snøskred i Indre Fjordane.

mandag 01.02 2021

Startar det nye selskapet Dalsbø InWest AS

Satsar på å utvikle lokalsamfunnet

Fire syskenbarn på Stadlandet startar no opp med Dalsbø InWest AS. – Vi vil løfta fram lokalproduserte produkt og tilbod, fortel dei.

torsdag 21.01 2021

Stad kommune

Kan få vaksineringshjelp

Stad kommune er ein av 27 kommunar i Vestland som får tilbod om vaksineringshjelp frå apotek.

fredag 15.01 2021

Ein ny smitta i Stryn

Torsdag analyserte Helse Førde 299 prøver og ei av desse var positive. Dette er den sjette positive prøva så langt denne veka.

torsdag 14.01 2021

Ein ny registrert smitta frå Stad

Onsdag vart ein ny person i eller frå Stad registrert smitta av covid-19.

onsdag 23.12 2020

Startar vaksinasjonen i Stad over nyttår

Stad kommune er i full gong med planlegginga av vaksinasjonen, som vert starta opp over nyttår.

tirsdag 22.12 2020

I Stad og Stryn

Deler ut julematkasse

Eid og Selje Røde Kors og Eid og Selje frivillighetssentral har gått saman i eit juleprosjekt. I desse dagar deler dei ut julematkasse til familiar og einslege.

Det kan bli snø til jul

Det er sendt ut gult varsel for snø både onsdag 23. desember og torsdag 24. desember i Nordfjord.

fredag 18.12 2020

Ein ny smitta i Stad

Torsdag fekk ein person i Stad stadfesta covid-19 smitte. Personen har vore i utlandet, og er no i isolasjon.

fredag 11.12 2020

Helse Førde:

Første dag utan positive prøver denne veka

Torsdag var det ingen nye positive prøver, etter at Helse Førde analyserte godt over 200 prøver. Dette er første dag sidan søndag der alle analyserte prøver er negative.

fredag 27.11 2020

Dette er status i Stad

To nye personar smitta i Stad - totalt ni i heimeisolasjon

Fredag vart det klart at to nye personar har testa positivt for covid-19 i Stad. Desse er no i heimeisolasjon.

Ny koronasmitte i Stad

Torsdag var det åtte personar som testa positivt for covid-19 i Sogn og Fjordane. To av dei positive prøvene kjem frå Stad.

onsdag 25.11 2020

Lege og sekretær ferdige med karantene

To tilsette ved Selje legekontor som har vore i karantene etter nærkontakt med ein pasient med covid-19 smitte, er no ferdige med karantene.

Ein ny smitta i Stad

Måndag vart rundt 60 personar i Stad testa for covid-19. Ein av personane testa positivt og er no i heimeisolasjon.

Seks nye positive prøver

Ifølgje Helse Førde testa seks personar positivt på covid-19 tysdag.

tirsdag 24.11 2020

Tok taxi i Stad – skal ha vore koronasmitta

Ein person som skal vere stadfesta covid-19 smitta bestilte taxitur i Stad torsdag sist veke. No er denne personen meldt til politiet av drosjeeigar.

Ingen nye positive prøver

Måndag var det ingen nye positive prøver etter at Helse Førde analyserte over 140 prøver.

mandag 23.11 2020

Jakta på det gode liv – fann det på Stad

Surfing, meinigheita og imøtekomande bygdefolk er det som har tiltrekt mange nye tilflyttarar til Ervik og bygdene rundt.

Ein person innlagd på sjukehus med korona

Ein person er innlagd på sjukehus i Helse Førde med stadfesta covid-19 smitte, ifølgje Helse Førde sine oppdaterte koronatal.

onsdag 11.11 2020

Ein person smitta i Stad

Ifølgje Helse Førde er det tre nye positive prøver tysdag, og ein av dei er frå Stad.

tirsdag 10.11 2020

Stenger Andersbakken bru

Andersbakken bru i Heggjabygda vert stengd grunna vedlikehaldsarbeid. Trafikken vil bli flytta over på ei midlertidigbru.

mandag 09.11 2020

Det meste går som planlagt

Komande helg går den første kulturnatta i Stad kommune av stabelen. Slik det ser ut no, går dei fleste arrangementa som planlagt.

Ein person i isolasjon med covid-19 smitte

Ein ny person i Stad kommune er smitta med covid-19 etter å ha vore i utlandet.

tirsdag 03.11 2020

Ein ny registrert smitta i Stad

Ifølgje FHI er det no ein ny registrert smitta av covid-19 i Stad.

I full gang med å få bort all grana

Eit større prosjekt er i gong for å fjerne all gran i naturvernområde i Lindvika og Åsane ved Hennebygda i Stad kommune.

mandag 26.10 2020

Fire i Stad har vore koronasmitta

søndag 11.10 2020

Årets TV-aksjon vert annleis i år

Varaordføraren har utfordra ordføraren til å bade i sjøen

Utan bøsseberarar frå hus til hus, vert årets TV-aksjon annleis enn tidlegare år. Kreative løysingar på internett har blitt svaret.

99 idrettsutøvarar har søkt på idrettsstipend

Ifølgje Vestland fylkeskommune har totalt 99 idrettsutøvarar innan 35 ulike idrettar frå fylket søkt på utviklingsstipend for idrettsutøvarar frå Vestland fylkeskommune.

lørdag 10.10 2020

Kan bli sol kvar dag den neste veka

Det ser ut til at det vert nokre fine, men litt kalde, haustdagar framover.

torsdag 20.08 2020

Nordfjord er folketalsvinnar

Stryn, Gloppen og Stad har folketalsvekst i andre kvartal i år.

onsdag 19.08 2020

Positivt møte med samferdsleministeren

Ein Nordfjord-delegasjon hadde i dag eit positivt møte med samferdsleministeren om Stad skipstunnel.

lørdag 18.07 2020

Ei livslang interesse for lokalhistorie

Alt i barndomen var Jan Petter Hoddevik sterkt opptatt av lokalhistorie, og byrja å samle gjenstandar frå lokalmiljøet. Ei samling som no er på fleire tusen.

torsdag 18.06 2020

Her kan du bade i sommar

No er det sommar, og Fjordabladet har samla ei liste på nokre av badeperlene rundt om i Stad kommune.

tirsdag 16.06 2020

Opnar ny database

50 ledige lokale i Stad

I Stad kommune er det rundt 50 ledige lokale til kontor, butikk eller lager/produksjon. No har ein samla alle i ein ny database, som gjer det enkelt for nyetablerar eller andre til å få ei oversikt.

torsdag 04.06 2020

Rår politikarane til å seie ja til ny båtrute mellom Stad og Ålesund

Fylkeskommunedirektøren i Møre og Romsdal rår politikarane til å seie ja til den nye båtruta mellom Stadlandet og Ålesund.