Tema

mandag 17.01 2022

Alf Reidar Myrstad:

– Vi er tilbake i tilnærma normal drift

‒ No er vi på grønt nivå. Det betyr at vi er i tilnærma normal drift og at alle elevane er fysisk tilbake på skulen, seier Alf Reidar Myrstad, rektor ved Eid vidaregåande skule.

fredag 14.01 2022

Fem av åtte er frå Kinn og Stad

I desember fekk Sogn og Fjordane Unge Høgre nytt styre, og fem av dei åtte er frå Kinn og Stad.

Har stifta Unge Høgre i Stad

Daniel Hildenes (17) har vore engasjert politisk allereie i mange år. No er han leiar i Stad ungdomsråd, leiar i Unge Høgre Stad og nestleiar i Sogn og Fjordane Unge Høgre.

torsdag 13.01 2022

Stad kommune

Så langt har det gått greitt

‒ Ut frå forholda så vil eg seie at så langt har det gått greitt, sjølv om det har vore ein del å styre med.

søndag 09.01 2022

Har registrert nye smitta

Kommuneoverlege Thomas Vingen Vedeld har registrert 13 smitta i Stad denne veka.

lørdag 08.01 2022

Smitteutbrot ved folkehøgskule

Fjordane folkehøgskule melder om smitteutbrot ved skulen. – Vi har utbrotet under kontroll med det vi veit i dag, men det er ein tidleg fase og det kan vise seg at fleire er smitta, seier rektor Silvia van Hesik Førde.

Nyt helga – til veka vert det vêrskifte

Det vert ei fin helg med minusgrader og sol, men til veka kjem regnet tilbake.

torsdag 06.01 2022

– Ikkje hatt direkte koronarelaterte dødsfall

Ifølgje kommuneoverlege Thomas Vingen Vedeld har det ikkje vore direkte koronarelaterte dødsfall i Stad.

Tre nye smitta

Ifølgje kommuneoverlege Thomas Vingen Vedeld er tre nye personar i Stad smitta av covid-19.

onsdag 05.01 2022

Seks nye smitta i Stad

I løpet av den siste veka har seks personar i Stad fått påvist covid-19. Ifølgje kommuneoverlege Thomas Vingen Vedeld er dette ein oppsamlingseffekt.

tirsdag 04.01 2022

Okla Vindpark sett i drift

Okla Vindpark på Stadlandet er no er kome i kommersiell drift. Det melder utbyggar Falck Renewables i ei pressemelding på si eiga nettside. .

mandag 03.01 2022

Omsetting av eigedomar i Stad kommune i desember 2021

Følgande eigedomar er omsett i Stad kommune i desember 2021.

Testa rundt 1400 elevar og tilsette - ein positiv hurtigtest

Rundt 1400 elevar og tilsette vart testa med hurtigtestar før dei skulle tilbake på skulen måndag. Ifølgje kommuneoverlege Thomas Vingen Vedeld er det meldt om ein positiv hurtigtest etter testinga.

Siri Sandvik (Ap):

– Det er grunnleggande feil å tenkje slik

‒ Eg har vanskar med å forstå at heile Venstre si gruppe kan stille seg bak eit forslag om halvering av den kommunale formuesskatten, om det skulle kome til realitetshandsaming.

lørdag 25.12 2021

Stad på langs – ei naturoppleving

Vi menneske er ulike. Nokre er meir urbane enn andre, og likar kanskje best å besøke kaffibaren på gatehjørnet, andre likar utfordringane natur kan gje, både gjennom flotte naturopplevingar og ikkje minst mykje frisk luft. Vi har møtt ein familie som absolutt høyrer til den siste kategorien.

mandag 20.12 2021

Nokre få nye smittetilfelle

Sidan smitteutbrotet i Stad brøyt ut i månadsskifte november/desember har 64 personar fått påvist covid-19.

lørdag 18.12 2021

– Det er ei juleglede dette

I desse dagar vert 60 til 70 julematkasser frakta ut til familiar og einslege rundt om i heile Stad. – Det er ei juleglede dette, seier Astrid Grete Torheim.

onsdag 15.12 2021

Registrert tolv nye smitta i husstandar og fire enkelttilfelle

Den siste veka er det registrert tolv nye smitta i husstandar, og fire enkeltståande tilfelle. Eine smittetilfelle har ukjent smitteveg.

tirsdag 14.12 2021

Ståle Sandal, leiar i Eid Idrettslag:

– Vi vil vere ei kraft i samfunnet

‒ Målet til det nye hovudstyret i Eid Idrettslag er å samle idrettslaget på ein god måte, gjere laget synleg, tydeleg, utviklande og til bli ei kraft i lokalsamfunnet.

mandag 13.12 2021

Ingen ny eksponering inn mot skule dei siste dagane

Dei siste dagane er det ikkje funne fleire nye smittetilfelle med smitterisiko ved Nordfjordeid skule eller Hogatunet. Det er derimot nokre smittetilfelle i husstandar.

fredag 10.12 2021

Ingen nye smittetilfelle med smitterisiko i skule eller på Hogatunet

Stad kommune melder at det ikkje er funne fleire nye smittetilfelle med smitterisiko ved Nordfjordeid skule eller Hogatunet. Det er derimot nokre smittetilfelle i husstandar.

fredag 03.12 2021

Bebuar på Hogatunet og fleire elevar har fått påvist smitte

Fredag ettermiddag er det klart at ein bebuar ved Hogatunet har fått påvist covid-19 etter testing. I tillegg har også to elevar ved Nordfjordeid skule fått påvist smitte.

onsdag 01.12 2021

Tolv nye smitta – fire av dei er elevar på Nordfjordeid skule

Tolv personar i Stad er smitta av covid-19, fire av dei er elevar ved Nordfjordeid skule, bekreftar kommuneoverlege Thomas Vingen Vedeld.

torsdag 11.11 2021

Oppfriskingsdose vert prioritert frå neste veke

Neste veke skal Stad kommune i gong med oppfriskingsdose til dei som er 65 år og eldre.

fredag 05.11 2021

Sigma2 vel nasjonal leverandør av datasenter

Har inngått kontrakt med Lefdal Mine Datacenter AS

Sigma2 AS har nylig inngått kontrakt med Lefdal Mine Datacenter AS om datasenterkapasitet for fremtidige nasjonale superdatamaskiner og lagringssystem. Anleggene skal på plass i et nedlagt gruvesystem som nå har blitt til et datasenter. Kontrakten har en verdi på flere ti-talls millioner.

tirsdag 02.11 2021

To nye koronasmitta i Stad

Kommuneoverlege Thomas Vingen Vedeld stadfestar til Fjordabladet at to personar i Stad har fått stadfesta covid-19 smitte den siste tida.

mandag 25.10 2021

Sagastad Drift AS rustar seg til 2022-sesongen

Myklebustskipet skal få vatn under kjølen

Sagastad Drift AS vart hardt råka av pandemien. Vitensenteret måtte stenge dørene frå 13. mars til 1. juni i 2020. Det same skjedde igjen då Sagastad måtte stenge frå november 2020 til 1. juni 2021.

lørdag 23.10 2021

Smitte i Gloppen - fleire nærkontaktar i Stad

Tre personar i Gloppen har testa positivt og det er nærkontakar også i Stad.

fredag 15.10 2021

Over helga er det meldt -5 og ut i veka kan det bli snø

Neste veke vert det varierande temperaturar rundt om i Stad, men på starten og slutten av veka vert det minusgrader i indre deler av kommunen. Mot slutten av veka kan det bli snø.

tirsdag 12.10 2021

Daniella Marie Liaris:

– Godt motteken

Det er tre månader sidan Daniella Marie Liaris starta blomsterbutikk i Selje. Fram til for eitt par veker sidan heldt ho til i midlertidige lokale. No har ho flytta butikken til Trude Hove sin frisørsalong.

torsdag 16.09 2021

Fem av prøvene er positive

Helse Førde melder om fem nye positive prøver, for andre dagen på rad. Så langt denne veka har elleve prøver vore positive.

Ein ny smitta i Stad

Ein ny person i Stad har fått stadfesta covid-19 og er sett i isolasjon.

tirsdag 07.09 2021

– Eg vil ha Alfred her – ikkje i Oslo

‒ Vi har langt større behov for Alfred som ordførar enn Alfred som stortingsrepresentant.

tirsdag 31.08 2021

Rektor Silvia van Hesik Førde:

–Vi har nærast full skule

– I år har vi gleda av å ønske velkommen 99 elevar fordelt på 8 linjer. Det betyr at skulen så og si er heilt full.

torsdag 26.08 2021

VG: To nye personar frå Stad er smitta

Helse Førde melder om fem nye positive prøver

Helse Førde melder om nye positive prøver etter at 283 prøver vart analysert onsdag.

onsdag 25.08 2021

VG: Ny person frå Stad registrert smitta

VG sine tal viser at ein ny person i eller frå Stad er registrert stadfesta covid-19 smitta. Ifølgje kommuneoverlege Thomas Vingen Vedeld er dette truleg ein person som er folkeregistrert i Stad, men som oppheld seg ein annan plass.

mandag 23.08 2021

Folketalsvekst i fire av fem kommunar i Nordfjord

Måndag i førre veke la Statistisk sentralbyrå fram statistikk over folketalsutviklinga i 2. kvartal 2021. Statistikken viser vekt i folketalet i fir av fem kommunar i Nordfjord.

Dette er status: smitte i fleire barnehagar og skular

Fleire nabokommunar er raude

Medan Stad kommune no er gult på kartet, er fleire av nabokommunane raude.

fredag 20.08 2021

Knut Jarle Beitveit framleis utan vatn:

–Dei lovar og lyg

– Trass i at eg har purra på utbyggar, så er vi framleis utan vatn eitt år etter at anleggsarbeidet på Okla starta opp.

tirsdag 10.08 2021

– Nedstenginga har ført til inaktivitet og dårlegare helse

I Sogn og Fjordane er det ikkje spelt ein seriekamp for dei over 20 år på 22 månader. Laurdag vart dei første obligatoriske seriekampane avvikla. ‒ Det er på høg tid at vi kjem i gong. Nedstenginga av breiddeidretten har vore ein skandale, seier Svein Olav Myklebust som har vore dagleg leiar i Sogn Fjordane Fotballkrets sidan 1986.

mandag 09.08 2021

– Svært spennande pilot

– Modellen vi har fått presentert her i dag er ein svært spennande pilot. Modellen grip direkte inn i den strategien for desentralisert utdanning som eg har lagt fram.

søndag 08.08 2021

To testa positivt i Selje

To nye personar er sett i isolasjon i Stad kommune etter påvist smitte med covid-19.

fredag 06.08 2021

Omsetting av eigedomar i Stad kommune

Oversikt over eigedomar som er omsett i Stad kommune i juli månad 2021.

fredag 30.07 2021

Stad Hotell byggjer ny gangbru:

Knyter hotellet saman

Etter ein flott sommar for Stad Hotell AS har drivarane sett det som nødvendig å skjerme gjestane for naturen når det bles som verst på Stadlandet.

onsdag 28.07 2021

Folkefest då skuta kom til bygda

Engasjementet blant folket var stort då NRK og Statsraad Lehmkuhl ankra opp i Selje tysdags kveld. Mange hadde samla seg for å sjå seglskipet frå 1914.

lørdag 24.07 2021

Ein ny person i Stad er smitta

Ein ny person er sett i isolasjon etter at vedkomande testa positivt for covid-19.

fredag 23.07 2021

Den smitta har vore på Gymmen pub og Magnifikk

Ein person i isolasjon

Ein person i Stad har fått stadfesta covid-19 smitte. No ber Stad kommune alle som har vore utandørs ved Gymmen pub og Magnifikk tysdag 20. juli i aktuelt tidsrom om å vere ekstra merksame på sjukdomsteikn.

14 positive prøver - ny smitte i Stad

Fredag morgon melder Helse Førde om 14 nye positive prøver. Dette er det høgste talet på positive prøver på lenge.

torsdag 22.07 2021

Atle Hamar om stortingsvalet og Alfred Bjørlo:

– Han er fylket sin fremste kandidat

– Kjell Opseth (Ap) og Liv Signe Navarsete (Sp) er døme på politikarar frå Sogn og Fjordane som har har fått gjennom viktige saker for fylket. Elles har det vore syltynt.

onsdag 21.07 2021

Håpar Stad ikkje må seie ifrå seg vaksinar

– No er det god tilgang på vaksine

Kommuneoverlege Thomas Vingen Vedeld oppmodar alle som ikkje har fått seg time til første dose om å bestille så snart som mogleg. Han håpar Stad kommune ikkje vert nøydde til å seie nei til fleire vaksinedosar i veke 32.

torsdag 15.07 2021

Opnar for at alle over 18 år kan bestille time

Frå 15. juli kan alle personar i Stad over 18 år bestille seg time til vaksinering.

onsdag 14.07 2021

Oppdaga brot på drikkevassforskrifta i kommunen

I eit skriv frå Mattilsynet har dei avdekka brot på drikkevassforskrifta §15 på fleire drikkevassbasseng i Stad kommune.

mandag 12.07 2021

Lesarinnlegg

Kvifor Alfred på tinget er ein god idé

I Stad Venstre har vi registrert ei viss uro blant folk sidan ordførar Alfred Bjørlo er toppkandidat i Sogn og Fjordane valkrins til Stortingsvalet 13. september.

torsdag 08.07 2021

165 analyserte prøver - to positive

Helse Førde melder om to nye positive prøver etter at 165 prøver vart analysert. Så langt denne veka har tre prøver vore positive.

tirsdag 06.07 2021

2807 personar er fullvaksinerte

No er talet på fullvaksinerte i Stad 2807 personar.

søndag 27.06 2021

Gloppen og Ørsta mørkegult

Dette er status

Sist ein person i eller frå Stad fekk stadfesta covid-19 var 4. juni. Elles i Nordfjord og i kommunane rundt er det Gloppen og Ørsta som er gulast på kartet.

lørdag 26.06 2021

Mange badeperler i Stad – her kan du bade

I Stad er det mange fine badeplassar, både for familiar og vennar. Både ved sjøen og i elv og vatn er det fleire badeperler rundt om.

Kan bli nesten 30 grader

Ut i neste veke ligg det an til å bli sol og temperaturar på nesten 30 grader i Stad.

onsdag 23.06 2021

Slik vart jonsok feira i Stad

Onsdag er det jonsokaftan, og dette vart i tradisjon tru feira med fleire bål brann rundt om kring i Stad.

torsdag 17.06 2021

No er 2495 personar fullvaksinerte i Stad

Stad kommune er godt i gong med å vaksinere gruppe 8, og torsdag vart det også opna opp for at gruppe 9 kan bestille time.

onsdag 16.06 2021

Stad får over 6 millionar kroner i spelemidlar

Det er no klart at Vestland får 416 millionar kroner til idrett og fysisk aktivitet etter at hovudutval for kultur, idrett og integrering har fordelt spelemidlar. Stad får nest mest i Nordfjord.

tirsdag 15.06 2021

– Det er framleis ein god del ledige plassar igjen

Stad kommune er godt i gong med å vaksinere gruppe åtte og over 600 personar i denne gruppa har fått ei dose. Måndag la Stad kommune ut fleire timar til vaksinasjon.

søndag 13.06 2021

OKLA- eit demokratisk problem

Falck Renewables Vind har no fått løyve til å endre fundamenteringa til turbinane på Okla vindkraftverk. Både prosessen rundt godkjenninga av endringssøknaden, og behandlinga av klagene i etterkant, gjer det vanskeleg å ha tillit til systemet, prosessane og sakshandsaminga. 

lørdag 12.06 2021

Grunneigarane på Åshamar:

– Kulturhistorisk valdtekt

– Å ta bort kilenotfisket på Åshamar vil vere ei kulturhistorisk valdtekt, seier grunn eigarane Olav Åshamar og Kjell Mange Åshamar.

tirsdag 08.06 2021

Ulykka på Remmedalsvegen

Føraren omkom

- Politiet kan bekrefte at føraren av ulykkesbilen på Remmedalsvegen er død.

Trafikkulykke ved Lotetunnelen

Politiet leitar etter føraren av bilen

Klokka o4:16 fekk politiet melding om ei trafikkulykke på sørsida av Lotetunnelen i Stad kommune.

mandag 07.06 2021

Geir Oldeide:

─ Vi ønskjer å starte Raudt lokallag i Stad

Raudt Sogn og Fjordane ønskjer å få til eit Raudt loklalg i Stad.

fredag 04.06 2021

Petra (88) – ei samfunnsengasjert dame

Mange har fått innskrenka livet sitt under koronapandemien, men ifølgje Petra Torheim i Hunvik er det berre blåbær samanlikna med det folk opplevde i krigsåra 1940 til 1945.

tirsdag 18.05 2021

Koronasituasjonen i Stad

– Om alt går som vi trur, så er alle ute av isolasjon i løpet av veka

Det har ikkje vore nye koronatilfelle i Stad sidan 13. mai. I løpet av veka håpar Thomas Vingen Vedeld at alle er ute av isolasjon og karantene.

søndag 16.05 2021

Alt på stell i Kjølsdalen

Måndag er det 17. mai og Fjordabladet har vore ein tur rundt om på kyrkjegardane.

lørdag 15.05 2021

Testa negativt for andre gong

Ingen nye barn og tilsette i Golvsengane barnehage og Nordfjordeid skule har testa positivt. Framleis ventar ein på sju av prøvene.

Stad har hatt flest smitta

Dette er status i Nordfjord

Akkurat no er Stad og Bremanger merka mørkegult på kartet, men i Nordfjord er det Stad som har flest registrert covid-19 smitta totalt.

Berre negative prøver - første gong denne veka

Helse Førde melder om berre negative prøver etter at 149 prøver vart analysert fredag.

fredag 14.05 2021

To sceneinnslag er vidare

Sjå video frå UKM

Samarbeidsinnslag med Eid Ungdomskor og kulturskulen i Stad er blant dei som er vidare til UKM Vestland. Det er også Kabiito Amundsen med sjølvlaga instrumental gitarlåt «Ongoing Adventure».

Tre positive prøver

Helse Førde melder om tre nye positive prøver etter at 177 prøver vart analysert torsdag.

torsdag 13.05 2021

Ein ny person er smitta

Torsdag kveld er det klart at ein ny person i Stad er smitta av covid-19.

Korona

Dette er situasjonen i Stad no

Denne veka har ein ny person fått stadfesta covid-19, og ein ventar framleis på andregongstestar av elevar og barn.

Bålforbod fram til 15. september

Gult varsel for skogbrannfare

Det er sendt ut eit gult varsel for skogbrannfare fram til det kjem betydeleg med nedbør.

onsdag 12.05 2021

Elevar og tilsette testa negativt for andre gong

Elevar og tilsette ved Kjølsdalen Montessoriskule og Eid vidaregåande skule har testa negativt for andre gong og kan no gå ut av karantenen.

Tre positive prøver i Nordfjord og Sunnfjord

Helse Førde melder om tre nye positive prøver etter at 383 prøver vart analysert tysdag. Desse kjem frå Nordfjord og Sunnfjord.

tirsdag 11.05 2021

Ein ny person i Stad er smitta

Tysdag kveld har 80 av 82 prøvesvar kome, og desse viser at ein ny person har fått stadfesta covid-19 etter testing på Nordfjordeid.

Denne veka kan det bli 22 grader

Det er meldt fine temperaturar framover i indre deler av Stad. Det er derimot ytre som får det finaste vêret.

To positive prøver

Helse Førde melder om to positive prøver etter at 286 prøver vart analysert måndag.

Fleire leikeplassar under arbeid

– Vi håpar at det skal gjere eit bustadområde meir attraktiv

Fleire stadar i Stad kommune er det kome opp nye leikeplassar. Ifølgje Tore Nyhammer-Taklo, eigedomssjef i Stad kommune, er dette viktig for å gjere bustadområde meir attraktive, men også i eit folkehelseperspektiv.

mandag 10.05 2021

Ingen nye positive prøver i Stad

Prøvesvar måndag kveld viser at dei to som testa positivt for covid-19 på hurtigtestar laurdag, er smitta. Utanom det er dei andre prøvesvara negative, men Stad kommune ventar framleis på nokre prøvesvar.

Fjordvarme KF har vore viktig for miljø og klima

–Fjordvarme KF lever sitt rolege liv. Selskapet har no eksistert i 20 år, og har i desse åra vore ein sentral aktør i klima- og miljøarbeidet i kommunen.

Smitte i barnehage og skule på Nordfjordeid

Harald er stressa

Det har den siste veka blitt oppdaga fleire tilfelle av covid-19 både på Nordfjordeid skule og i Golvsengane barnehage.

Ei veke med korona

fredag 07.05 2021

Spektakulær utforkøyring i Stigedalen

Vest politidistrikt melder fredag ettermiddag at ein bil er involvert i ei trafikkulukke i Stigedalen.

Desse er vidare til UKM Vestland

Det er no bestemt kven som skal representere Stad kommune i UKM Vestland.

Stad er oransje på kartet

Fem positive prøver

Helse Førde melder om fem nye positive prøver etter at 290 prøver vart analysert.

onsdag 05.05 2021

Eidselva

Øvde på elveredning

Eit redningshelikopter frå Florø øvde på elveredning i Eidselva i går ettermiddag. Scenarioet var at ein person hadde ramla i elva.

Aukar kjølekapasiteten

Observante lesarar har merka seg at det ligg eit langt større røyrsystem på Løkjaneste. Spørsmålet Fjordabladet har fått, er kva dette er og kva skal det brukast til.

Følgjer hingsteutstillinga digitalt frå heile verda

Årets hingsteutstilling for fjordhest på Nordfjordeid går på grunn av koronapandemien utan publikum. Denne veka møter 45 hingstar dommarane ein og ein for å hindre smittespreiing. Dei to fyrste dagane har meir enn 1000 sjåarar, frå alle verdsdelar, følgd strøyminga frå utstillinga.

Tilsett ved Dagsenteret er smitta

Ein tilsett ved Dagsenteret ved Hogatunet på Nordfjordeid har fått stadfesta covid-19 etter testing måndag.

Ei av prøvene som er positive er tatt i Stad

Helse Førde og VG sine oppdaterte tal viser at ein person frå Stad har testa positivt for covid-19.

fredag 30.04 2021

To nye positive prøver

Fredag melder Helse Førde om to nye positive prøver etter at helseføretaket har analysert 202 prøver.

torsdag 29.04 2021

Ein ny person i isolasjon

Ein ny person er sett i isolasjon i Stad kommune etter påvist smitte med covid-19

Rår frå akvakultur i Sildagapet

Fiskeridirektoratet rår frå å setje av område til akvakultur i Sildagapet med Røysetfjorden og Skorpefjorden.

Analyserte 193 prøver - ei er positiv

Helse Førde melder om ei ny positiv prøve. Så langt denne veka har fem av dei 681 analyserte prøvene vore positive.

Stort engasjement

Det har kome mange merknadar til framlegg til kommunedelplan for sjøareala i Stad kommune.

Vil gjere ei samla vurdering av akvakultur i Nordfjord

Fiskeridirektoratet, Statsforvaltaren, Fylkeskommunen, Kystverket og Mattilsynet har invitert kommunane i Nordfjord til arbeidsgruppe med mål om å finne gode løysingar for disponering av areal til akvakultur i Nordfjord. Havforskingsinstituttet leverer kunnskap til arbeidet.

onsdag 28.04 2021

Operahuset

Ønskjer full kontroll over arealet

Kultursjef Geir Holmen melder om behov for meir kommunalt areal i Operahuset/Eid vgs.

Kan setje krav om artsgruppe på AK-lokalitet

Somme stadar kan det passe med torsk, andre plassar med laks eller tang og tare.

Tre positive prøver

Onsdag morgon viser tala til Helse Førde at tre av 306 analyserte prøver er positive. Så langt denne veka har fire prøver vore positive.

tirsdag 27.04 2021

Desse har starta nye selskap i Stad

Fleire lokale bedrifter har sett dagens lys i det siste.

mandag 26.04 2021

VG: fire nye er registrert smitta

Ifølgje VG er fire nye personar i eller frå Stad registrert stadfesta covid-19 smitta. Kommuneoverlegen seier at ingen som oppheld seg i Stad har testa positivt den siste tida.

fredag 23.04 2021

Politikarane i Stad skal diskutere masseplassering

Mange vil ha stein

Administrasjonen i Stad kommune har no utarbeidd eit diskusjonsnotat som dannar grunnlag for politiske drøftingar som gjeld plassering av masse frå Stad skipstunnel.

Analyserte 331 prøver - to av dei er positive

Fredag er det klart at to av dei 331 prøvene som Helse Førde analyserte torsdag er positive. Så langt denne veka har ti av 955 analyserte prøver vore positive.

torsdag 22.04 2021

Felles brannførebyggande avdeling

Blir styrt frå Stryn

Kommunedirektøren tilrår at Stad kommune gjer avtale med Stryn om eit administrativt vertskommunesamarbeid knytt til brannførebyggande arbeid.’

tirsdag 20.04 2021

Personar frå Kinn testa seg på Nordfjordeid

To personar i Kinn som testa seg på Nordfjordeid søndag har testa positivt for covid-19.

To positive prøver

To av dei 127 prøvene som Helse Førde analyserte måndag er positive. Desse skal vere tatt i Stad.

lørdag 10.04 2021

VG: Fire nye personar er registrert smitta

Fire nye personar i eller frå Stad er registrert smitta av covid-19 viser VG sine tal.

torsdag 08.04 2021

Analyserte 384 prøver – ei er positiv

Helse Førde analyserte torsdag 384 prøver og ei av desse prøvene var positive. Dette er den andre positive prøva analysert i Helse Førde denne veka.

onsdag 07.04 2021

Ein ny person i Stad er smitta

Ein person har fått stadfesta covid-19 etter å ha testa seg i Selje tysdag.

Ingen nye positive prøver

For første gong sidan 2. april var ingen av dei analyserte prøvene positive, melder Helse Førde.

tirsdag 06.04 2021

Ikkje lenger behov for eigne lokale smitteverntiltak

Stad kommune melder at det no ikkje lenger er behov for eigne lokale smitteverntiltak i Stad kommune. Frå onsdag er det dei nasjonale anbefalingane og reglane som gjeld.

mandag 05.04 2021

Ein ny person er smitta

Ein person har fått stadfesta covid-19 smitte måndag. Det nye smittetilfelle er knytt til utbrotet i Stad kommune.

tirsdag 30.03 2021

Treningssenter, symjehall og omsorgssenter i Stad

Dette er reglane i påska

Det er både lokale og nasjonale anbefalingar og reglar som gjeld denne påska.

Analyserte 181 prøver - ei av dei er positiv

Måndag var ei av 181 analyserte koronaprøver positiv, ifølgje Helse Førde. Dette er tredje dagen på rad med minst ei positiv prøve.

mandag 29.03 2021

To positive prøver og ein pasient på intensiv

Søndag var to av 71 analyserte prøver positive, viser tala til Helse Førde. No er også ein pasient med covid-19 innlagd på intensivavdeling i Helse Førde.

torsdag 25.03 2021

Analyserte 192 prøver - alle negative

Onsdag var ingen av dei 192 analyserte prøvene positive. Dette er første dag sidan måndag 15. mars at alle prøvene er negative.

onsdag 24.03 2021

Helse Førde:

Åtte positive prøver - alle frå Stad

Åtte av dei 529 prøvene som Helse Førde analyserte tysdag, var positive. I løpet av dei siste åtte dagane har 86 av 3554 analyserte prøver vore positive.

tirsdag 23.03 2021

Positive prøver i Stad, Sunnfjord og Sogndal

Helse Førde analyserte måndag 431 prøver og åtte av desse var positive. I løpet av dei siste åtte prøvetakingsdagane har 78 av 3146 analyserte prøver vore positive.

mandag 22.03 2021

Analyserte 412 prøver - ni er positive

Søndag analyserte Helse Førde 412 prøver, og ni av desse var positive. I løpet av dei siste åtte dagane har 71 av 2852 analyserte prøver vore positive.

søndag 21.03 2021

Vil ha strengare tiltak

– Vi er mange som er bekymra

Leiar i Stad ungdomsråd, Daniel Hildenes fortel at han og andre ungdommar er bekymra over smittesituasjonen i Stad og ønskjer strengare tiltak.

fredag 19.03 2021

Analyserte 583 prøver - 24 er positive

Torsdag var 24 av dei 583 prøvene som Helse Førde analyserte positive. Dei siste åtte dagane har 54 av prøvene vore positive.

torsdag 18.03 2021

Fem nye smitta i Stad

Fem nye personar i Stad har fått stadfesta covid-19 smitte etter testing tysdag. Tre av desse var allereie i karantene, medan to andre testa seg etter symptom.

Analyserte 288 prøver - seks er positive

Seks av koronaprøvene som Helse Førde analyserte onsdag var positive. Så langt denne veka har 16 av dei 839 analyserte prøvene vore positive.

onsdag 17.03 2021

Åtte nye smitta i Stad

Åtte nye personar i Stad har fått stadfesta covid-19 smitte. Sju av desse var allereie i karantene grunna smitte hos personar i eigen husstand.

Analyserte 430 prøver - ti er positive

Ti av dei 430 prøvene som Helse Førde analyserte tysdag er positive.

tirsdag 16.03 2021

Ein person innlagd på sjukehus

Måndag analyserte Helse Førde 121 prøver og alle desse var negative. No er talet på innlagde med stadfesta covid-19 smitte ein person.

onsdag 10.03 2021

Her kan du følgje hastemøte om koronautbrotet

Analyserte 523 prøver - fem positive

Tysdag analyserte Helse Førde 523 prøver og fem av desse var positive. Ifølgje Helse Førde sine oppdaterte tal er ein pasient med stadfesta covid-19 innlagd.

tirsdag 09.03 2021

Analyserte 272 prøver - ni er positive

Måndag analyserte Helse Førde 272 prøver og ni av desse var positive. Dette er den sjette dagen på rad at Helse Førde analyserer minst ei positiv prøve.

mandag 08.03 2021

Nytt tilbod i ytre

Stad Kulturskule utvidar tilbodet sitt på Stadlandet og i Selje for dei yngste elevane.

Analyserte 53 prøver - fire er positive

Fire av dei 53 analyserte prøvene søndag var positive viser tala til Helse Førde. Dette er femte dagen på rad at helseføretaket analyserer ei positiv prøve.

søndag 07.03 2021

Unngå situasjonar der mange er samla

Stad kommune oppmodar alle innbyggjarar om å følgje dei grunnleggjande smittevernreglane framover. I tillegg vert alle oppmoda om å unngå situasjonar der mange vert samla.

Video: Høyr kommuneoverlegen orienterer om smitteutbrotet

Åtte smitta – 130 personar i karantene

Stad kommune har drive smittesporing i samband med covid-19 utbrotet i Stad, og no har åtte personar testa positivt, og rundt 130 personar er i karantene.

Politiet i Nordfjord om helga:

Ingen alvorlege hendingar - men tre trafikkuhell i Stad

Det har vore ei roleg helg for politiet i Nordfjord, og det er ingen alvorlege hendingar å melde om.

lørdag 06.03 2021

To nye personar har testa positivt - 60 personar er i karantene

Som følgje av at ein person testa positivt for covid-19 fredag, er no 60 personar i karantene. I tillegg har to personar til testa positivt.

Smitta person har ukjent smitteveg

Ein person er stadfesta smitta av covid-19 og det er ikkje klart korleis den sjuke har blitt smitta.

Ein person i Stad har testa positivt

Ifølgje Helse Førde sine oppdaterte tal har ein person i Stad testa positivt for covid-19.

fredag 05.03 2021

Eidarussen er klar

Kvart år samlar russen inn pengar til Krafttak mot kreft, og slik som i fjor vert årets aksjon digital.

mandag 01.03 2021

Ingen nye positive prøver

Helse Førde analyserte berre negative prøver søndag. I løpet av dei siste åtte dagane har seks av dei vore dagar med berre negative prøver.

fredag 26.02 2021

Oransje og gult varsel

Slik vert vêret i helga

Laurdag er det både gult og oransje varsel i områda i Stad, men søndag ligg an til å bli ein finare dag.

Sjå kva kommunane i Nordfjord får

1,75 milliardar til lokale verksemder

Stortinget løyver 1,75 milliardar kroner til alle kommunane i landet for å kompensere for lokale verksemder som er ramma av smitteverntiltak.

onsdag 24.02 2021

To personar i Stad i isolasjon

To personar i Stad har fått stadfesta covid-19 smitte og er no i isolasjon.

Nye positive prøver i Stad

Tysdag var to av prøvene som Helse Førde analsyerte positive, og begge skal vere tatt i Stad.

onsdag 17.02 2021

Raudt varsel - stor fare for snøskred

Det er stor snøskredfare i Indre Fjordane torsdag og det er sendt ut raudt varsel og faregrad fire.

Person i Stad smitta - vore på jobbreise i utlandet

Onsdag vart det klart at ein ny person i Stad har fått stadfesta covid-19 smitte. Personen er no i isolasjon.

Ny person smitta i Stad

Helse Førde sine tal viser at personar i Sogndal og Stad har testa positivt for covid-19 smitte.

tirsdag 16.02 2021

Luttprisen

Årets artist er frå Stad

Tysdag kveld vart Luttprisane for 2020 delt ut. Martin Tungevaag vart årets artist, Vêrfast vart årets nykommar og Viggo Randal bak Utkantfestivalen vart årets bakom-person.

Her kan du sjå Luttprisen tysdag kveld

På Fjordabladet kan du tysdag kveld sjå utdelinga av Luttprisane der fire artistar frå Stad er nominerte.

Oransje varsel:

Svært lett å løyse ut snøskred

Tysdag og onsdag denne veka er det sendt ut oransje varsel for snøskred i Indre Fjordane.

mandag 01.02 2021

Startar det nye selskapet Dalsbø InWest AS

Satsar på å utvikle lokalsamfunnet

Fire syskenbarn på Stadlandet startar no opp med Dalsbø InWest AS. – Vi vil løfta fram lokalproduserte produkt og tilbod, fortel dei.

torsdag 21.01 2021

Stad kommune

Kan få vaksineringshjelp

Stad kommune er ein av 27 kommunar i Vestland som får tilbod om vaksineringshjelp frå apotek.

fredag 15.01 2021

Ein ny smitta i Stryn

Torsdag analyserte Helse Førde 299 prøver og ei av desse var positive. Dette er den sjette positive prøva så langt denne veka.

torsdag 14.01 2021

Ein ny registrert smitta frå Stad

Onsdag vart ein ny person i eller frå Stad registrert smitta av covid-19.

onsdag 23.12 2020

Startar vaksinasjonen i Stad over nyttår

Stad kommune er i full gong med planlegginga av vaksinasjonen, som vert starta opp over nyttår.

tirsdag 22.12 2020

I Stad og Stryn

Deler ut julematkasse

Eid og Selje Røde Kors og Eid og Selje frivillighetssentral har gått saman i eit juleprosjekt. I desse dagar deler dei ut julematkasse til familiar og einslege.

Det kan bli snø til jul

Det er sendt ut gult varsel for snø både onsdag 23. desember og torsdag 24. desember i Nordfjord.

fredag 18.12 2020

Ein ny smitta i Stad

Torsdag fekk ein person i Stad stadfesta covid-19 smitte. Personen har vore i utlandet, og er no i isolasjon.

fredag 11.12 2020

Helse Førde:

Første dag utan positive prøver denne veka

Torsdag var det ingen nye positive prøver, etter at Helse Førde analyserte godt over 200 prøver. Dette er første dag sidan søndag der alle analyserte prøver er negative.

fredag 27.11 2020

Dette er status i Stad

To nye personar smitta i Stad - totalt ni i heimeisolasjon

Fredag vart det klart at to nye personar har testa positivt for covid-19 i Stad. Desse er no i heimeisolasjon.

Ny koronasmitte i Stad

Torsdag var det åtte personar som testa positivt for covid-19 i Sogn og Fjordane. To av dei positive prøvene kjem frå Stad.

onsdag 25.11 2020

Lege og sekretær ferdige med karantene

To tilsette ved Selje legekontor som har vore i karantene etter nærkontakt med ein pasient med covid-19 smitte, er no ferdige med karantene.

Ein ny smitta i Stad

Måndag vart rundt 60 personar i Stad testa for covid-19. Ein av personane testa positivt og er no i heimeisolasjon.

Seks nye positive prøver

Ifølgje Helse Førde testa seks personar positivt på covid-19 tysdag.

tirsdag 24.11 2020

Tok taxi i Stad – skal ha vore koronasmitta

Ein person som skal vere stadfesta covid-19 smitta bestilte taxitur i Stad torsdag sist veke. No er denne personen meldt til politiet av drosjeeigar.

Ingen nye positive prøver

Måndag var det ingen nye positive prøver etter at Helse Førde analyserte over 140 prøver.

mandag 23.11 2020

Jakta på det gode liv – fann det på Stad

Surfing, meinigheita og imøtekomande bygdefolk er det som har tiltrekt mange nye tilflyttarar til Ervik og bygdene rundt.

Ein person innlagd på sjukehus med korona

Ein person er innlagd på sjukehus i Helse Førde med stadfesta covid-19 smitte, ifølgje Helse Førde sine oppdaterte koronatal.

onsdag 11.11 2020

Ein person smitta i Stad

Ifølgje Helse Førde er det tre nye positive prøver tysdag, og ein av dei er frå Stad.

tirsdag 10.11 2020

Stenger Andersbakken bru

Andersbakken bru i Heggjabygda vert stengd grunna vedlikehaldsarbeid. Trafikken vil bli flytta over på ei midlertidigbru.

mandag 09.11 2020

Det meste går som planlagt

Komande helg går den første kulturnatta i Stad kommune av stabelen. Slik det ser ut no, går dei fleste arrangementa som planlagt.

Ein person i isolasjon med covid-19 smitte

Ein ny person i Stad kommune er smitta med covid-19 etter å ha vore i utlandet.

tirsdag 03.11 2020

Ein ny registrert smitta i Stad

Ifølgje FHI er det no ein ny registrert smitta av covid-19 i Stad.

I full gang med å få bort all grana

Eit større prosjekt er i gong for å fjerne all gran i naturvernområde i Lindvika og Åsane ved Hennebygda i Stad kommune.

mandag 26.10 2020

Fire i Stad har vore koronasmitta

søndag 11.10 2020

Årets TV-aksjon vert annleis i år

Varaordføraren har utfordra ordføraren til å bade i sjøen

Utan bøsseberarar frå hus til hus, vert årets TV-aksjon annleis enn tidlegare år. Kreative løysingar på internett har blitt svaret.

99 idrettsutøvarar har søkt på idrettsstipend

Ifølgje Vestland fylkeskommune har totalt 99 idrettsutøvarar innan 35 ulike idrettar frå fylket søkt på utviklingsstipend for idrettsutøvarar frå Vestland fylkeskommune.

lørdag 10.10 2020

Kan bli sol kvar dag den neste veka

Det ser ut til at det vert nokre fine, men litt kalde, haustdagar framover.

torsdag 20.08 2020

Nordfjord er folketalsvinnar

Stryn, Gloppen og Stad har folketalsvekst i andre kvartal i år.

onsdag 19.08 2020

Positivt møte med samferdsleministeren

Ein Nordfjord-delegasjon hadde i dag eit positivt møte med samferdsleministeren om Stad skipstunnel.

lørdag 18.07 2020

Ei livslang interesse for lokalhistorie

Alt i barndomen var Jan Petter Hoddevik sterkt opptatt av lokalhistorie, og byrja å samle gjenstandar frå lokalmiljøet. Ei samling som no er på fleire tusen.

torsdag 18.06 2020

Her kan du bade i sommar

No er det sommar, og Fjordabladet har samla ei liste på nokre av badeperlene rundt om i Stad kommune.

tirsdag 16.06 2020

Opnar ny database

50 ledige lokale i Stad

I Stad kommune er det rundt 50 ledige lokale til kontor, butikk eller lager/produksjon. No har ein samla alle i ein ny database, som gjer det enkelt for nyetablerar eller andre til å få ei oversikt.

torsdag 04.06 2020

Rår politikarane til å seie ja til ny båtrute mellom Stad og Ålesund

Fylkeskommunedirektøren i Møre og Romsdal rår politikarane til å seie ja til den nye båtruta mellom Stadlandet og Ålesund.