Tema

mandag 27.12 2021

Påbod om munnbind for besøkande til sjukehusa

Alle besøkande til sjukehusa i Helse Førde må nytte munnbind når det ikkje er råd å halde ein meter avstand.

mandag 04.10 2021

Framleis besøksreglar ved sjukehusa

Sjukehusa i Helse Førde held framleis på besøksreglar, trass i at det er ein normal kvardag på sjukehuset.

fredag 11.06 2021

Avviklar grøn beredskap og bemanna dørkontroll

God vaksinasjonsdekning både blant helsearbeidarar og i samfunnet elles, fallande smittetal og færre innleggingar gjer at beredskapsleiinga i Helse Førde har vedteke å lette ytterlegare på korona-tiltaka, samt å avvikle beredskapsstatusen i føretaket frå klokka 13 i dag.

fredag 07.05 2021

Stad er oransje på kartet

Fem positive prøver

Helse Førde melder om fem nye positive prøver etter at 290 prøver vart analysert.

onsdag 20.01 2021

Så mange har fått brotskadar etter fall på isen

Det har vore svært glatt føre dei siste dagane, men likevel har dei aller fleste halde seg på beina.

torsdag 18.06 2020

Deler ansvaret for samhandling

Frå og med juni deler Tone Holvik og Margun Thue på funksjonen som samhandlingssjef i Helse Førde. Enkelte oppgåver og funksjonar skal dei dele mellom seg, medan andre skal dei ha ansvar for saman.

torsdag 23.04 2020
8

Nordfjord sjukehus aukar aktiviteten

Dette er dei nye tiltaka

No når Nordfjord sjukehus aukar aktiviteten igjen, er det med ein rekkje tiltak som skal auke sikkerheita til tilsette og pasientar.

fredag 03.04 2020

Luftvegsklinikken

Ut av telt – inn under tak

Røde Kors etablerte tidleg ein provisorisk luftvegsklinikk i eit telt på parkeringsplassen ved Nordfjord sjukehus. No er klinikken flytta inn i søsterbustaden ved sjukehuset.

mandag 16.03 2020

Gjer klart til koronapasientar

God start blir omgjort

God start-avdelinga på Nordfjord sjukehus vert gjort klar til å ta imot koronapasientar.

tirsdag 03.12 2019

Leiar

– Lokale politikarar i Nordfjord må vere på hogget

Jordmødrer veks ikkje på tre. No har ein store problem med å rekruttere jordmødrer til God start-eininga ved Nordfjord sjukehus.