Tema

tirsdag 15.06 2021

Sjette dag på rad utan positive prøver

Ifølgje Helse Førde sine oppdaterte tal er det ingen nye positive prøver. Sist Helse Førde analyserte ei positiv prøve var tysdag 8. juni.

fredag 11.06 2021

Avviklar grøn beredskap og bemanna dørkontroll

God vaksinasjonsdekning både blant helsearbeidarar og i samfunnet elles, fallande smittetal og færre innleggingar gjer at beredskapsleiinga i Helse Førde har vedteke å lette ytterlegare på korona-tiltaka, samt å avvikle beredskapsstatusen i føretaket frå klokka 13 i dag.

fredag 04.06 2021

Tredje dag på rad med berre negative prøver

For tredje dag på rad melder Helse Førde om berre negative prøver.

torsdag 03.06 2021

Seks av åtte dagar har vore utan positiv prøve

Det er ingen nye positive prøver etter at 151 prøver vart analysert onsdag, viser tala til Helse Førde. Så langt denne veka har tre prøver vore positive.

onsdag 02.06 2021

Analyserte 233 prøver - alle er negative

Tysdag analyserte Helse Førde 233 prøver og ingen av dei er positive. Det er heller ikkje innlagde pasientar med stadfesta covid-19 på sjukehusa i Helse Førde.

tirsdag 01.06 2021

Tre nye positive prøver

Måndag var tre av 188 analyserte prøver positive, viser Helse Førde sine tal. Dette er dei første positive prøvene sidan 26. mai.

mandag 31.05 2021

Berre ei positiv prøve dei siste åtte dagane

Helse Førde melder om nok ein dag med berre negative prøver. Dei siste åtte dagane har det berre vore meldt om ei positiv prøve.

fredag 28.05 2021

Analyserte 188 prøver - ingen nye positive

Det er ingen nye positive prøver etter at Helse Førde analyserte 188 prøver torsdag. Det er heller ingen innlagde pasientar med stadfesta covid-19 på sjukehusa i Helse Førde.

torsdag 27.05 2021

Ei ny positiv prøve

Helse Førde melder om at ei av dei 322 analyserte prøvene onsdag er positiv. Dette er første dag sidan fredag 21. mai at Helse Førde melder om positiv prøve.

onsdag 26.05 2021

Ingen nye positive prøver

Tala til Helse Førde viser at ingen av dei 158 analyserte prøvene tysdag var positive.

tirsdag 25.05 2021

Tredje dag på rad med berre negative prøver

Helse Førde sine tal viser at alle dei analyserte prøvene måndag var negative. Dette er tredje dag på rad med berre negative prøver.

tirsdag 18.05 2021

Ingen nye positive prøver

Måndag på 17. mai analyserte Helse Førde 155 prøver og alle var negative.

søndag 16.05 2021

Andre dag på rad med berre negative prøver

For andre dag på rad melder Helse Førde om berre negative prøvesvar.

lørdag 15.05 2021

Berre negative prøver - første gong denne veka

Helse Førde melder om berre negative prøver etter at 149 prøver vart analysert fredag.

fredag 14.05 2021

Tre positive prøver

Helse Førde melder om tre nye positive prøver etter at 177 prøver vart analysert torsdag.

torsdag 13.05 2021

Ei ny positiv prøve

Helse Førde melder om ei ny positiv prøve. Dette er den sjette positive prøva så langt denne veka.

onsdag 12.05 2021

Tre positive prøver i Nordfjord og Sunnfjord

Helse Førde melder om tre nye positive prøver etter at 383 prøver vart analysert tysdag. Desse kjem frå Nordfjord og Sunnfjord.

tirsdag 11.05 2021

To positive prøver

Helse Førde melder om to positive prøver etter at 286 prøver vart analysert måndag.

mandag 10.05 2021

Ingen positive prøver

For første gong sidan søndag 18. april melder Helse Førde om berre negative prøver.

lørdag 08.05 2021

Tre testa positivt for covid-19

Fredag 07. mai vart det påvist tre nye positive prøver for covid-19 av 326 analyserte prøver.

fredag 07.05 2021

Stad er oransje på kartet

Fem positive prøver

Helse Førde melder om fem nye positive prøver etter at 290 prøver vart analysert.

torsdag 06.05 2021

Ei ny positiv prøve

Ei av dei 202 analyserte prøvene onsdag var positiv. No melder også Helse Førde at ein pasient med stadfesta covid-19 er innlagd.

onsdag 05.05 2021

Ei av prøvene som er positive er tatt i Stad

Helse Førde og VG sine oppdaterte tal viser at ein person frå Stad har testa positivt for covid-19.

tirsdag 04.05 2021

To av prøvene er positive

Helse Førde melder om to nye positive prøver etter at helseføretaket analyserte 230 prøver måndag.

mandag 03.05 2021

Ei ny positiv prøve

Måndag morgon melder Helse Førde om ei ny positiv prøve etter at 43 prøver vart analysert.

fredag 30.04 2021

To nye positive prøver

Fredag melder Helse Førde om to nye positive prøver etter at helseføretaket har analysert 202 prøver.

torsdag 29.04 2021

Analyserte 193 prøver - ei er positiv

Helse Førde melder om ei ny positiv prøve. Så langt denne veka har fem av dei 681 analyserte prøvene vore positive.

onsdag 28.04 2021

Person under 18 år er innlagd med korona

Ein ung person med stadfesta covid-19 er innlagd på sjukehus i Helse Førde.

Tre positive prøver

Onsdag morgon viser tala til Helse Førde at tre av 306 analyserte prøver er positive. Så langt denne veka har fire prøver vore positive.

tirsdag 27.04 2021

Ei ny positiv prøve

Tysdag morgon melder Helse Førde om ei ny positiv prøve. I løpet av dei siste åtte dagane har det ikkje vore ein einaste dag med berre negative prøver. 

mandag 26.04 2021

Seks nye positive prøver i helga

Laurdag og søndag var det seks nye positive prøver etter at Helse Førde analyserte 364 prøver.

fredag 23.04 2021

Analyserte 331 prøver - to av dei er positive

Fredag er det klart at to av dei 331 prøvene som Helse Førde analyserte torsdag er positive. Så langt denne veka har ti av 955 analyserte prøver vore positive.

torsdag 22.04 2021

Fire nye positive prøver

Torsdag morgon er det klart at fire av prøvene som Helse Førde analyserte onsdag er positive.

onsdag 21.04 2021

To nye positive prøver

Onsdag morgon er det klart at to av dei 254 prøvene som Helse Førde analyserte tysdag er positive.

tirsdag 20.04 2021

To positive prøver

To av dei 127 prøvene som Helse Førde analyserte måndag er positive. Desse skal vere tatt i Stad.

mandag 19.04 2021

Analyserte 22 prøver - alle er negative

Helse Førde analyserte 22 prøver søndag og alle desse var negative. Dette er andre dagen på rad med berre negative prøver.

onsdag 14.04 2021

To nye positive prøver

Helse Førde analyserte 236 prøver tysdag og to av dei var positive. Så langt denne veka har tre av prøvene vore positive, og alle skal vere tatt i Kinn.

tirsdag 13.04 2021

Ei ny positiv prøve i Kinn

Ei av dei 97 prøvene som Helse Førde analyserte måndag er positive. Denne positive prøva skal vere tatt i Kinn.

mandag 12.04 2021

Analyserte 76 prøver - ei av dei er positiv

Søndag var ei av dei 76 prøvene som Helse Førde analyserte positive. Dette var den fjerde positive prøva mellom måndag 5. april og søndag 11. april

søndag 11.04 2021

Andre dagen på rad med ingen positive prøver

Helse Førde analyserte 223 prøver laurdag, og ingen av desse var positive. Dette er andre dagen på rad at alle dei analyserte prøvene er negative.

lørdag 10.04 2021

Status

Alle prøvene er negative - men ein pasient med korona er innlagd

Fredag var alle dei 223 prøvene som Helse Førde analyserte negative. Helse Førde melder også laurdag at ein pasient med stadfesta covid-19 er innlagd på sjukehus.

fredag 09.04 2021

Analyserte 295 prøver – ei ny positiv prøve

Torsdag analyserte Helse Førde 295 prøver og ei av desse var positiv. Dette er den tredje positive prøva så langt denne veka.

torsdag 08.04 2021

Analyserte 384 prøver – ei er positiv

Helse Førde analyserte torsdag 384 prøver og ei av desse prøvene var positive. Dette er den andre positive prøva analysert i Helse Førde denne veka.

onsdag 07.04 2021

Ingen nye positive prøver

For første gong sidan 2. april var ingen av dei analyserte prøvene positive, melder Helse Førde.

tirsdag 06.04 2021

Analyserte 129 prøver - ei positiv prøve

Dei siste tre dagane har ni av 438 analyserte prøver vore positive melder Helse Førde.

mandag 05.04 2021

Analyserte 151 prøver - seks av dei er positive

Søndag var seks av dei 151 analyserte prøvene i Helse Førde positive. Ifølgje Helse Førde er to pasientar med stadfesta covid-19 innlagd på sjukehus.

tirsdag 30.03 2021

Analyserte 181 prøver - ei av dei er positiv

Måndag var ei av 181 analyserte koronaprøver positiv, ifølgje Helse Førde. Dette er tredje dagen på rad med minst ei positiv prøve.

mandag 29.03 2021

To positive prøver og ein pasient på intensiv

Søndag var to av 71 analyserte prøver positive, viser tala til Helse Førde. No er også ein pasient med covid-19 innlagd på intensivavdeling i Helse Førde.

fredag 26.03 2021

Utfordringar med analysekapasiteten

To dagar på rad med berre negative prøver

Fredag var ingen av dei 165 analyserte prøvene positive viser Helse Førde sine oppdaterte tal. Dette er andre dagen på rad at det ingen av dei analyserte prøvene er positive.

torsdag 25.03 2021

Analyserte 192 prøver - alle negative

Onsdag var ingen av dei 192 analyserte prøvene positive. Dette er første dag sidan måndag 15. mars at alle prøvene er negative.

onsdag 24.03 2021

Helse Førde:

Åtte positive prøver - alle frå Stad

Åtte av dei 529 prøvene som Helse Førde analyserte tysdag, var positive. I løpet av dei siste åtte dagane har 86 av 3554 analyserte prøver vore positive.

tirsdag 23.03 2021

Positive prøver i Stad, Sunnfjord og Sogndal

Helse Førde analyserte måndag 431 prøver og åtte av desse var positive. I løpet av dei siste åtte prøvetakingsdagane har 78 av 3146 analyserte prøver vore positive.

mandag 22.03 2021

Analyserte 412 prøver - ni er positive

Søndag analyserte Helse Førde 412 prøver, og ni av desse var positive. I løpet av dei siste åtte dagane har 71 av 2852 analyserte prøver vore positive.

fredag 19.03 2021

Analyserte 583 prøver - 24 er positive

Torsdag var 24 av dei 583 prøvene som Helse Førde analyserte positive. Dei siste åtte dagane har 54 av prøvene vore positive.

torsdag 18.03 2021

Analyserte 288 prøver - seks er positive

Seks av koronaprøvene som Helse Førde analyserte onsdag var positive. Så langt denne veka har 16 av dei 839 analyserte prøvene vore positive.

onsdag 17.03 2021

Analyserte 430 prøver - ti er positive

Ti av dei 430 prøvene som Helse Førde analyserte tysdag er positive.

tirsdag 16.03 2021

Ein person innlagd på sjukehus

Måndag analyserte Helse Førde 121 prøver og alle desse var negative. No er talet på innlagde med stadfesta covid-19 smitte ein person.

mandag 15.03 2021

To innlagde pasientar med covid-19

Den siste veka har Helse Førde analaysert 2409 prøver og 38 av desse har vore positive. Helse Førde sine oppdaterte tal viser at to personar med stadfesta covid-19 smitte er innlagde på sjukehus i Helse Førde.

onsdag 10.03 2021

Analyserte 523 prøver - fem positive

Tysdag analyserte Helse Førde 523 prøver og fem av desse var positive. Ifølgje Helse Førde sine oppdaterte tal er ein pasient med stadfesta covid-19 innlagd.

tirsdag 09.03 2021

Analyserte 272 prøver - ni er positive

Måndag analyserte Helse Førde 272 prøver og ni av desse var positive. Dette er den sjette dagen på rad at Helse Førde analyserer minst ei positiv prøve.

mandag 08.03 2021

Analyserte 53 prøver - fire er positive

Fire av dei 53 analyserte prøvene søndag var positive viser tala til Helse Førde. Dette er femte dagen på rad at helseføretaket analyserer ei positiv prøve.

søndag 07.03 2021

Analyserte 144 prøver - ei positiv

Laurdag analyserte Helse Førde 144 prøver og ei var positiv. Dette er fjerde dag på rad at Helse Førde analyserer minst ei positiv prøve.

lørdag 06.03 2021

Ein person i Stad har testa positivt

Ifølgje Helse Førde sine oppdaterte tal har ein person i Stad testa positivt for covid-19.

fredag 05.03 2021

To nye positive prøver

Torsdag var det to nye positive prøver etter at Helse Førde analyserte 220 prøver.

torsdag 04.03 2021

Ei av 231 prøver var positiv

Onsdag var det ei ny positiv prøve, etter at Helse Førde analyserte 231 prøver.

onsdag 03.03 2021

Ingen nye smitta - men ein koronapasient innlagd

Tysdag var tredje dagen på rad med berre negative prøver, viser tala til Helse Førde.

tirsdag 02.03 2021

Analyserte 152 prøver - ingen positive

Måndag var det ingen nye positive prøver etter at Helse Førde analyserte 152 prøver.

mandag 01.03 2021

Ingen nye positive prøver

Helse Førde analyserte berre negative prøver søndag. I løpet av dei siste åtte dagane har seks av dei vore dagar med berre negative prøver.

fredag 26.02 2021

Analyserte 189 prøver - alle negative

Det var ingen nye positive prøver då Helse Førde analyserte 189 prøver torsdag.

torsdag 25.02 2021

Mistanke om koronasmitte - 14 tilsette og ein pasient i karantene

Ein person med mistanke om mogleg koronasmitte er innlagd på Førde sentralsjukehus. No er 14 tilsette og ein annan innlagd pasient i karantene.

Status:

Ingen nye positive prøver – ein pasient med covid-19 er innlagd

Onsdag var ingen av dei analyserte prøvene i Helse Førde positive.

onsdag 24.02 2021

Nye positive prøver i Stad

Tysdag var to av prøvene som Helse Førde analsyerte positive, og begge skal vere tatt i Stad.

tirsdag 23.02 2021

Tre dagar på rad utan positive prøver

Måndag var ingen av prøvene som Helse Førde analyserte positive. Dette er tredje dagen på rad utan positive prøver.

mandag 22.02 2021

Analyserte 40 prøver - alle negative

Helse Førde analyserte 40 prøver søndag, og alle desse var negative. Dei siste åtte dagane har Helse Førde analysert berre negative prøver fem av dagane.

fredag 19.02 2021

Ei ny positiv prøve

Ei av dei 184 prøvene som Helse Førde analyserte torsdag var positive. Dette er den sjuande positive prøva denne veka.

torsdag 18.02 2021

Analyserte 206 prøver - ingen positive

Både måndag og onsdag denne veka har Helse Førde berre analysert negative prøver.

onsdag 17.02 2021

Ny person smitta i Stad

Helse Førde sine tal viser at personar i Sogndal og Stad har testa positivt for covid-19 smitte.

tirsdag 16.02 2021

Analyserte 101 prøver - alle negative

Måndag var det ingen nye positive prøver i Helse Førde, og det er no seks dagar sidan sist Helse Førde analyserte ei positiv prøve.

mandag 15.02 2021

Ingen positive prøver dei siste fem dagane

Søndag var det ingen nye positive prøver, viser tala til Helse Førde. Ein må no tilbake til tysdag i forrige veke for å finne ei positiv prøve.

fredag 12.02 2021

Ingen nye positive prøver

Så langt denne veka har prøvene som Helse Førde har analysert vore negative tre av fire dagar.

torsdag 11.02 2021

Andre dagen denne veka med berre negative prøver

Onsdag var alle av dei 297 analyserte prøvene negative, ifølgje Helse Førde. Dette er andre dagen denne veka at det berre er negative prøver.

onsdag 10.02 2021

Fem nye positive prøver

Tysdag var det fem nye positive prøver etter at Helse Førde analyserte 401 prøver. Ifølgje Helse Førde er det no også ein pasient med stadfesta covid-19 smitte innlagd på sjukehus i Helse Førde.

tirsdag 09.02 2021

Analyserte 207 prøver - ingen positive

Det var ingen nye positive prøver då Helse Førde analyserte 207 prøver måndag.

mandag 08.02 2021

Ei positiv prøve

Søndag var ei av prøvene Helse Førde har analysert positiv. I helga var det totalt tre positive prøver.

onsdag 03.02 2021

Positive prøver i Kinn og Sunnfjord

To av dei 288 analyserte prøvene tysdag var positive viser Helse Førde sine tal.

tirsdag 02.02 2021

To nye positive prøver

Måndag var to av dei 263 analyserte prøvene positive, ifølgje Helse Førde sine tal.

mandag 01.02 2021

Ingen positive prøver i Helse Førde

Ein koronasmitta i Stryn

For første dag sidan 13. januar analyserte Helse Førde berre negative prøver søndag. Stryn kommune melder derimot om nytt tilfelle om koronasmitte.

søndag 31.01 2021

Analyserte 90 prøver - ei er positiv

Ifølgje Helse Førde sine tal var det laurdag ei ny positiv prøve. Dette er den 29. positive prøva denne veka.

lørdag 30.01 2021

Ei ny positiv prøve

Fredag testa ein person positivt for covid-19 etter at Helse Førde analyserte 340 prøver.

fredag 29.01 2021

Dette er status i Helse Førde no

Fredag er det framleis 54 tilsette i Helse Førde som er i karantene grunna smittesituasjonen i Sunnfjord. Tre innlagde pasientar er også i karantene, utan stadfesta covid-19 smitte.

torsdag 28.01 2021

Dette er situasjonen i Helse Førde

No er fire i isolasjon og 54 tilsette i karantene

Grunna smittesituasjonen i Sunnfjord kommune og at praksisstudentar har fått stadfesta covid-19 smitte er 54 tilsette i karantene, fire av desse i isolasjon. I tillegg er tre innlagde pasientar i karantene.

onsdag 27.01 2021

Ni nye positive prøver

For andre dagen på rad var ni av dei analyserte prøvene positive viser Helse Førde sine oppdaterte tal.

To praksisstudentar i Helse Førde har testa positivt

To praksisstudentar i Helse Førde har testa positivt for covid-19 og som følgje av dette er sju tilsette i helseføretaket i karantene.

tirsdag 26.01 2021

Ni positive prøver

Måndag var det ni personar som fekk stadfesta covid-19 smitte etter at Helse Førde analyserte 312 prøver.

mandag 25.01 2021

Fire positive prøver

Måndag var det fire nye personar som testa positivt for covid-19 etter at Helse Førde analyserte 105 prøver.

fredag 22.01 2021

Tre positive prøver

Tre personar fekk torsdag stadfesta covid-19 smitte etter at Helse Førde analyserte 185 prøver.

torsdag 21.01 2021

Sjuande dagen på rad med positiv prøve

Onsdag fekk ein person stadfesta covid-19 smitte etter at Helse Førde analyserte 193 prøver.

onsdag 20.01 2021

Så mange har fått brotskadar etter fall på isen

Det har vore svært glatt føre dei siste dagane, men likevel har dei aller fleste halde seg på beina.

Tre nye positive prøver

Helse Førde analyserte tysdag over 300 prøver og tre av dei var positive.

tirsdag 19.01 2021

Analyserte 197 prøver - ei positiv

Måndag testa ein person positivt for covid-19 etter at Helse Førde analyserte 197 prøver.

mandag 18.01 2021

Ei ny positiv prøve

Søndag analyserte Helse Førde 35 prøver og ei av desse var positive.

fredag 15.01 2021

Ein ny smitta i Stryn

Torsdag analyserte Helse Førde 299 prøver og ei av desse var positive. Dette er den sjette positive prøva så langt denne veka.

torsdag 14.01 2021

Ein ny registrert smitta frå Stad

Onsdag vart ein ny person i eller frå Stad registrert smitta av covid-19.

onsdag 13.01 2021

Helse Førde:

Tre nye har testa positivt

Så langt denne veka har Helse Førde analysert 665 prøver og fem personar har testa positivt.

tirsdag 12.01 2021

Helse Førde

To nye positive prøver

Måndag fekk to personar stadfesta covid-19 smitte etter at Helse Førde analyserte 227 prøver.

mandag 11.01 2021

Ein ny smitta i Stad

Ifølgje VG sine tal vart ein ny person registert smitta av covid-19 i Stad søndag.

mandag 28.12 2020

To dagar på rad utan positive prøver

Helse Førde analyserte søndag 136 prøver og alle prøvene var negative.

søndag 27.12 2020

Ingen nye positive prøver

Ingen nye personar har testa positivt for covid-19 etter at Helse Førde analyserte elleve prøver laurdag.

lørdag 26.12 2020

Analyserte 81 prøver - ei var positiv

Ein person har testa positivt for covid-19 etter at Helse Førde analyserte over 80 prøver.

fredag 25.12 2020

Helse Førde:

Ingen testa positivt på julaftan

Helse Førde analyserte 82 prøver på julaftan og ingen av dei var positive.

torsdag 24.12 2020

Ei ny positiv prøve i Kinn

Onsdag var ei av dei 364 prøvene som Helse Førde analyserte positive.

onsdag 23.12 2020

Ein ny person koronasmitta i Kinn

Tysdag var ei av 378 analyserte prøver i Helse Førde positive.

tirsdag 22.12 2020

To dagar på rad utan positive prøver

Dei to siste dagane har Helse Førde ikkje analysert positive prøver. I løpet av dei siste åtte dagane har fire av 1261 prøver analysert vore positive.

fredag 18.12 2020

Ein ny smitta i Stad

Torsdag fekk ein person i Stad stadfesta covid-19 smitte. Personen har vore i utlandet, og er no i isolasjon.

onsdag 16.12 2020

To nye koronasmitta i Nordfjord

Tysdag 15. desember testa to personar i Nordfjord positivt for covid-19 smitte.

tirsdag 15.12 2020

Helse Førde:

Tre dagar utan positive prøver

Måndag var ingen av dei 157 analyserte prøvene positive. Det er no tredje dagen på rad at ingen av prøvene analysert i Helse Førde er positive.

fredag 11.12 2020

Helse Førde:

Første dag utan positive prøver denne veka

Torsdag var det ingen nye positive prøver, etter at Helse Førde analyserte godt over 200 prøver. Dette er første dag sidan søndag der alle analyserte prøver er negative.

torsdag 10.12 2020

Helse Førde:

Ein ny person koronasmitta

Onsdag 9. desember vart ein ny person stadfesta covid-19 smitta etter at Helse Førde analyserte over 200 prøver.

onsdag 09.12 2020

Helse Førde:

Ei ny positiv prøve

Tysdag testa ein person positivt for covid-19 etter at Helse Førde analyserte 282 prøver.

tirsdag 08.12 2020

Nytt smittetilfelle i Kinn

Måndag testa ein ny person positivt for covid-19 smitte i Kinn.

mandag 07.12 2020

Helse Førde sine tal:

Ingen nye smitta

I helga har ingen personar testa positivt for covid-19 etter at Helse Førde har analysert 162 prøver.

fredag 27.11 2020

Ny koronasmitte i Stad

Torsdag var det åtte personar som testa positivt for covid-19 i Sogn og Fjordane. To av dei positive prøvene kjem frå Stad.

torsdag 26.11 2020

Helse Førde sine tal:

Fem nye positive prøver

Onsdag fekk fem nye personar stadfesta covid-19 smitte etter at Helse Førde analyserte over 250 prøver.

onsdag 25.11 2020

Seks nye positive prøver

Ifølgje Helse Førde testa seks personar positivt på covid-19 tysdag.

tirsdag 24.11 2020

Ingen nye positive prøver

Måndag var det ingen nye positive prøver etter at Helse Førde analyserte over 140 prøver.

mandag 23.11 2020

Torstein Nygård blir forhandlingssjef i Helse Førde

Nygård kjem frå stillinga som avdelingssjef for HR-personal ved A-hus, der han òg har vore konstituert som forhandlingssjef. Han er 50 år.

Ein person innlagd på sjukehus med korona

Ein person er innlagd på sjukehus i Helse Førde med stadfesta covid-19 smitte, ifølgje Helse Førde sine oppdaterte koronatal.

mandag 16.11 2020

Ingen nye smitta

Ifølgje Helse Førde var det ingen nye smitta av covid-19 søndag.

søndag 15.11 2020

To personar har testa positivt

To nye personar testa positivt for covid-19 laurdag, melder Helse Førde.

lørdag 14.11 2020

Ein person innlagd på sjukehus med covid-19 smitte

Ingen av prøvene er positive - over ei veke sidan sist

Fredag var ingen av dei analyserte prøvene positive, melder Helse Førde. Dette er første dagen med ingen positive prøver på over åtte dagar.

fredag 13.11 2020

Kommuneoverlegar oppmodar reisande om å følgje tiltak

Kommuneoverlegane med opptaksområdet til Helse Førde kjem med ei oppmoding til innbyggjarar og besøkande som har vore på reise.

Ei ny positiv prøve

Ifølgje Helse Førde testa ein person positivt for covid-19 torsdag.

torsdag 12.11 2020

Tre nye koronasmitta

Ifølgje Helse Førde er det tre nye personar som har testa positivt for covid-19.

onsdag 11.11 2020

Ein person smitta i Stad

Ifølgje Helse Førde er det tre nye positive prøver tysdag, og ein av dei er frå Stad.

tirsdag 10.11 2020

Ei ny positiv prøve

Ein person har testa positivt på covid-19 måndag, ifølgje Helse Førde.

mandag 09.11 2020

19 nye personar koronasmitta

I løpet av dei siste tre dagane har 19 personar fått stadfesta koronasmitte, ifølgje Helse Førde.

fredag 06.11 2020

Tre nye personar testa positivt

Ifølgje Helse Førde har tre nye personar testa positivt på covid-19. Denne veka har 13 personar testa positivt på covid-19.

torsdag 05.11 2020

Seks nye covid-19 smitta

Ifølgje Helse Førde er seks nye personar smitta av covid-19 onsdag.

onsdag 04.11 2020

Fire nye personar smitta av covid-19

Ifølgje Helse Førde har fire nye personar testa positivt på covid-19 tysdag.

tirsdag 03.11 2020

Ein ny registrert smitta i Stad

Ifølgje FHI er det no ein ny registrert smitta av covid-19 i Stad.

mandag 02.11 2020

Fire nye testa positivt

Sidan fredag har fire personar testa positivt på covid-19, melder Helse Førde.

fredag 30.10 2020

Seks nye testa positivt

Ifølgje Helse Førde testa seks personar positivt på covid-19 torsdag.

torsdag 29.10 2020

Tre nye har testa positivt

Ifølgje Helse Førde har tre personar testa positivt på covid-19 onsdag.

onsdag 28.10 2020

Ei ny positiv prøve

Ein ny person har testa positivt på covid-19 etter at Helse Førde analyserte over 300 prøver.

tirsdag 27.10 2020

Ein ny person testa positivt

Ifølgje Helse Førde har ein person testa positivt på covid-19.

mandag 26.10 2020

To nye smitta i Stryn

Søndag vart to nye personar i Stryn kommune stadfesta smitta av covid-19.

fredag 23.10 2020

Ein ny person har testa positivt

Ifølgje Helse Førde har ein ny person testa positivt på covid-19 torsdag. Dette er den tredje positive prøva denne veka.

torsdag 22.10 2020

Ein ny person testa positivt

Ifølgje Helse Førde testa ein person positivt på covid-19 onsdag.

onsdag 21.10 2020

Ein ny koronasmitta

Ifølgje Helse Førde har ein ny person testa positivt på covid-19.

mandag 19.10 2020

Tre nye koronasmitta i helga

Ifølgje Helde Førde var det totalt tre personar som testa positivt for covid-19 denne helga.

torsdag 08.10 2020

Tre nye koronasmitta

Ifølgje Helse Førde sine tal har tre nye personar testa positivt for covid-19 onsdag.

onsdag 07.10 2020

Ein ny smitta

Ifølgje Helse Førde har ein ny person testa positivt for covid-19.

tirsdag 06.10 2020

Tre nye koronasmitta

Ifølgje Helse Førde testa tre nye personar positivt for covid-19 måndag.

mandag 05.10 2020

Seks nye koronasmitta dei siste dagane

Ifølgje Helse Førde har seks nye personar testa positivt for covid-19 dei siste dagane.

fredag 02.10 2020

Fire nye koronasmitta

Fredag morgon er det klart at fire nye personar har testa positivt på covid-19, ifølgje Helse Førde.

torsdag 01.10 2020

To nye personar koronasmitta

To personar har testa positivt på covid-19 i Helse Førde sitt område.

onsdag 30.09 2020

Helse Førde sitt område:

Tre personar har testa positivt

Onsdag morgon melder Helse Førde at tre nye personar har testa positivt på covid-19 i området.

tirsdag 29.09 2020

Ein ny person testa positivt

Måndag vart ein person stadfesta smitta i Helse Førde sitt område.

mandag 28.09 2020

Helse Førde:

Tilsett i Helse Førde testa positivt

Sist veke var det totalt to nye personar som testa positivt på covid-19 i området, ifølgje Helse Førde. Måndag morgon er det klart at ein tilsett i Helse Førde er stadfesta smitta.

mandag 21.09 2020

Ingen testa positivt i helga

Ifølgje Helse Førde har ingen testa positivt for covid-19 i området denne helga.

fredag 18.09 2020

Ein ny person har testa positivt

Ifølgje Helse Førde har ein person i området testa positivt for covid-19.

torsdag 17.09 2020

Ein ny person er smitta

Ifølgje Helse Førde har ein person testa positivt for covid-19 i Sogn og Fjordane.

onsdag 16.09 2020

Helse Førde:

Ingen nye positive prøver

Ifølgje Helse Førde er det ingen som testa positivt på covid-19 i området tysdag.

fredag 11.09 2020

Helse Førde

To nye personar har fått stadfesta covid-19 smitte

Det er to nye personar som har testa postivt for covid-19 i Helse Førde sitt område.

torsdag 10.09 2020

Helse Førde:

To personar har testa positivt for covid-19

Torsdag er det klart at det er to nye personar som har fått stadfesta covid-19 i Helse Førde sitt område.

mandag 07.09 2020

Framleis 56 stadfesta smitta i Helse Førde

Det er ingen som har testa positivt for covid-19 den siste veka i Helse Førde sitt område.

mandag 31.08 2020

Ingen nye stadfesta smitta

Det er ingen fleire positive covid-19 prøver i Helse Førde sitt område.

mandag 24.08 2020

Helse Førde:

55 stadfesta smitta til no

Det er totalt 55 stadfesta tilfelle med covid-19 i Helse Førde sitt område.

tirsdag 18.08 2020

Legg ikkje opp til strukturelle endringar

Utbygginga i Førde skal ikkje gå på bekostning av Helse Førde sine sjukehus og andre helsetilbod i Nordfjord og Sogn. Det er ikkje lagt opp til strukturelle endringar i helsetenestene i «fylket».

Legg opp til stegvis utbygging

Første byggesteg i prosjektet «Nye Førde sjukehus» starta opp i 2019 og det er lagt opp til ei stegvis utbygging som vil ta om lag 10 år.

Normal drift under byggeperioden

Førde sjukehus skal under den lange byggeperioden fungere mest mogeleg som normalt.

Psykiatri først

Nybygg for psykisk helse

I det første nybygget, Dagabygget, vil Helse Førde få samlokalisert meir av psykiatritilbodet, både for frå barn og vaksne, i nye lokale på sjukehustomta.

Oppgraderer sjukehuset i Førde

Byggjer for 1,7 mrd.

Det er stor byggeaktivitet på sjukehuset i Førde. I løpet av dei komande åra skal Helse Førde investere for 1,7 mrd. kroner. Første nybygg, Dagabygget, er snart ferdig og skal ha plass til behandlingstilbod innan psykisk helsevern.

torsdag 02.07 2020

Lars-Svein Drabløs:

Arrogant av Helse Førde

– Hadde dei ansvarlege i Helse Førde lagt seg langflate og orsaka det som har skjedd, så skulle eg respektert det, men den arrogansen dei no syner provoserer meg.

torsdag 18.06 2020

Deler ansvaret for samhandling

Frå og med juni deler Tone Holvik og Margun Thue på funksjonen som samhandlingssjef i Helse Førde. Enkelte oppgåver og funksjonar skal dei dele mellom seg, medan andre skal dei ha ansvar for saman.

lørdag 21.03 2020

107 med helsefagleg bakgrunn har meldt seg

Helse Førde har i samband med korona – og beredskapssituasjonen bedd om ekstraressursar, og no har 107 personar meldt seg til teneste.

tirsdag 03.12 2019

Leiar

– Lokale politikarar i Nordfjord må vere på hogget

Jordmødrer veks ikkje på tre. No har ein store problem med å rekruttere jordmødrer til God start-eininga ved Nordfjord sjukehus.