Kaggestad spår eit av dei beste friidretts-EM for Noreg nokosinne