Idrettspresidenten har bestemt seg – alt tyder på at Tom Tvedt ynskjer attval