Holand Pettersen flyttar til Danmark – Skjern neste