Friidrettssjefen ser bort frå bruk av høgdehus før OL uansett vedtak på idrettstinget