Klæbo fråteke førarkortet – fekk 16 dagars fengsel på vilkår