Ingen frå det offisielle Noreg klare til å reise til Beijing-OL