Kulturdepartementet vil prioritere idrettslagseigde anlegg