Casper Ruud slo Galán og tok seg til hovudrunden i US Open