Semje om antidopingkoden, sterke ord om Russland på WADAs verdskonferanse