Premier League-kamp og «Old Firm» blir flytta for å unngå kollisjon med prinse-bisetting