Malaysia vil stengje ute israelarar frå squashturnering