Vil køyre svensk travfest som planlagt trass i viruskrisa, ekspert tviler