Bae om Carlsens remisrekkje: – Vanskeleg å få motstandaren i bakken