Skinstad gir seg i FIS-komité – blir erstatta av Bjervig