Knutsen ventar med å avgjere trenarframtida – vil følgje magekjensla