Langrennsleiinga ser an situasjonen rundt Weng og Kalvå