Glimt-unggut på nytt låneopphald i Stjørdals-Blink