Styreleiar og dagleg leiar i Start-selskap trekker seg etter usemje