Trondsen måtte snu på flyplassen – på plass i Noreg-troppen