Bomma fire gonger og vart til slutt nummer ni

foto