Ekspertar om US Masters: – Kan ikkje snakke om favorittar utan å nemne Hovland