Supporter dømt til fengsel på vilkår etter flaskekasting