Guri Hetland har ikkje søkt landslagssjefsstillinga