Coe: – Vi kan miste ein heil friidrettsgenerasjon om OL blir avlyst