Johannes om Johannes: – Han har giv og glød til å bli best