Assistentdommar blir kritisert for å ha spurt Haaland om autograf