Arbeidsgruppe skal utarbeide smittevernreglar for masseidrettsarrangement