Planlegging av beredskap i Stad – kommunen inviterer til møte

foto