Langrenn: Sterke noregscuprenn av Ramse og Skaanes