Andersen yppa seg mot stjernene – nær sterk sykkelsiger i Austerrike