Avgjerande OL-trekking for handballstjernene: Moglege nabooppgjer på gang