Sjefen til Ødegaard meiner eigar-utsegn stansar spekulasjonar om klubbsal