Britisk statsminister open for alle verkemiddel i kampen mot ny superliga