Verdikampen er eit viktig og fast innslag på Norway Cup

foto