Dette er statusen for fotballen i Sogn og Fjordane

NFF Sogn og Fjordane håpar på at alle fotballseriane er i gong i løpet av august.

SNART FOTBALL: NFF Sogn og Fjordane håpar at alle seriane i området er i gong i august.   Foto: Tormod Flatebø

Sport

NFF Sogn og Fjordane tek sikte på serieopning i alle seriar, både når det gjeld vaksenfotball, ungdomsfotball og barnefotball, i løpet av august. Dette ut ifrå dagens situasjon og gjeldande nasjonale retningslinjer.

Når det gjeld gjennomføring av Kretsligaen, er forventa seriestart rundt 14.–16 august. Ifølgje NFF Sogn og Fjordane er førebels plan at serien skal gjennomførast med to avdelingar, og etter at avdelingsspelet er over, vert det så arrangert sluttspel som følgjer retningslinjene.

Det er no klart kva lag som er i dei to avdelingane. I avdeling 1 er: Eid, Studentspretten, Måløy, Syril, Dale og Vik. I avdeling 2 er: Stryn, Førde, Kaupanger, Høyang, Bremanger og Jølster.

Vaksenfotball

Kretsligaen (4. divisjon menn):

Serie blir gjennomført med to avdelingar. Etter enda avdelingsspel blir det arrangert sluttspel etter gitte retningslinjer

Forventa seriestart: 14.-16. august

Avdelingsoppsett:

Laga blir seeda ut ifrå sluttabell i Kretsligaen 2019, etter følgande mal:

Nivå 1: Førde, Eid

Nivå 2: Studentspretten, Stryn

Nivå 3: Kaupanger, Måløy

Nivå 4: Høyang, Syril

Nivå 5: Bremanger, Dale

Nivå 6: Vik, Jølster


3. divisjon damer:

Serie blir gjennomført med dobbel serie og 2 avdelingar ut ifrå geografi.

Forventa oppstart: 14.-16. august

Etter avdelingsspel vil det bli arrangert sluttspel etter gitte retningslinjer.

Avdeling 1: Sogndal, Balestrand, Kaupanger 2/Sogndal 2, Studentspretten, Syril, Høyang

Avdeling 2: Førde, Måløy, Sandane, Selje/Åheim, Stryn


4. divisjon damer:

Turneringsspel, 3 turneringar. Kampoppsett og datoar er enno ikkje klare.


5. divisjon menn:

Enkel serie med 9 kampar

Forventa oppstart: 16. august

Kampoppsett kjem seinare


6. divisjon menn:

Forventa oppstart: 18. august

Kampoppsett kjem seinare


7. divisjon menn:

Turneringsspel, 3 turneringar. Kampoppsett og datoar er enno ikkje klare

Ungdomsseriane

J 15/17 11'ar

Same avdelingsoppsett som var gjeldande for vårsesongen (med oppdaterte datoar). Etter enda avdelingsspel vil dei to beste laga i kvar avdeling gjennomføre sluttspel etter gitte kriterium.

Forventa seriestart: veke 34

Avdeling 1 (enkel serie, 8 kampar): Bjørn, Jotun, Sogndal, Førde 1, Førde 3, Gaular, Hyllestad, Tambarskjelvar, Dale

Avdeling 2 (enkel serie, 7 kampar): Måløy, Eid, Loen, Sandane, Stryn, Heia, Førde 2, Jølster


J 15/17 9 ar/ 7 ar

Same avdelingsoppsett som for vårseriane (med oppdaterte datoar). Etter enda seriespel vil dei to beste laga i kvar avdeling gå vidare til sluttspel som gjennomførast etter gitte kriterium.

Forventa seriestart: veke 34

Avdeling 1 (dobbel serie, 8 kampar): Syril, Vik, Lærdal, Bjørn, Hafslo

Avdeling 2 (firedobbel serie, 8 kampar): AHIL; Høyang, Florø


G 15/17 11'ar:

Same avdelingsoppsett som var for vårsesongen (med oppdaterte datoar). Kan bli endringar i høve lagspåmelding.

Forventa seriestart: veke 33

1.div: avdelingsvinnarar spelar dobbel kamp om KM-tittel

2.div: vinnar av si avdeling er avdelingsvinnar KM sesongen 2020


G 15/17 9'ar / 7'ar:

Turneringsspel, 3 turneringar:

23. august Aurland, 20. september Eikefjord, 18. oktober Hyllestad

Påmelde lag: Aurland, Eikefjord, Hyllestad


J 13/14 9'ar:

Same avdelingsoppsett som for vårseriane (med oppdaterte datoar). Noko ulik kampavvikling i dei ulike avdelingane. Etter enda seriespel vil sluttspel gjennomførast som følger:

– 6 lag spelar om KM-tittel (her avdelingsvinnarar)

– 7'ar lag kan ikkje bli avd.vinnar og/eller spele om KM-tittel

– Kampoppsett for innleiande sluttspelkampar blir trekt, her 3 kampar. Det blir spelt 1 kamp.

– Vinnarlaga, totalt 3 lag, spelar ein enkel serie om KM-tittelen

Forventa seriestart: veke 34

Avdeling 1 (dobbel serie, 8 kampar): Bjørn, Sogndal 3, Jotun 2, Jotun 1, Aurland

Avdeling 2 (dobbel serie, 10 kampar): Syril, Vik, Hafslo, Sogndal 2, Lærdal, Sogndal 1

Avdeling 3 (dobbel serie, 10 kampar): AHIL, Dale, Gaular 1, Førde 3, Førde 4, Gaular 7ar

Avdeling 4 (enkel serie, 7 kampar): Florø, Førde 1, Førde 2, Tambarskjelvar, Jølster, Gaular 2, Eikefjord, Lavik

Avdeling 5 (dobbel serie, 8 kampar): Stryn 1, Sandane 1, Sandane 2, Måløy, Hornindal

Avdeling 6 (dobbel serie, 10 kampar): Måløy, Selje/Åheim, Svelgen, Eid, Heia, Stryn 2


G 13/14 11'ar:

Same avdelingsoppsett som for vårseriane (med oppdaterte datoar). Alle avdelingar spelar dobbel serie (8 kampar). Etter enda seriespel vil avdelingsvinnarar spele ein enkel serie om KM-tittelen

Forventa seriestart: veke 33

Avdeling 1: Førde 2, Høyang, Jotun, Sogndal, Vik

Avdeling 2: AHIL, Dale, Florø, Førde 1, Tambarskjelvar

Avdeling 3: Måløy, Eid, Sandane, Stryn, Jølster


G 13/14 9'ar:

Same avdelingsoppsett som for vårseriane (med oppdaterte datoar). Noko ulike gjennomføring for kvar avdeling. Etter enda seriespel vil vinnarane i kvar avdeling + det beste 2'ar laget mellom avdeling 3-avdeling 5 gå til sluttspel. Kampoppsett for innleiande sluttspelkampar blir trekt, her 3 kampar, og det blir spelt 1 kamp. Vinnarlaga, totalt 3 lag, spelar ein enkel serie om KM-tittel

Forventa seriestart: veke 34

Avdeling 1 (dobbel serie, 8 kampar): Aurland, Bjørn, Sogndal, Lærdal, Jotun

Avdeling 2 (dobbel serie, 10 kampar): Kaupanger, Vik, Sogndal, Syril, Bjørn, Hafslo

Avdeling 3 (enkel serie, 7 kampar): Florø 1, Førde 1, Førde 2, Viksdalen, Jølster, AHIL, Høyang, Florø 2

Avdeling 4 (dobbel serie, 8 kampar): Gaular, Jølster, Førde 3, Førde 4, Hyllestad

Avdeling 5 (enkel serie, 7 kampar): Sandane, Måløy, Eid 1, Stadlandet, Stryn, Loen, Svelgen, Eid 2


G 13/14 7'ar:

Dobbel serie med 8 kampar. Avdelingsvinnar etter enda seriespel er KM-vinnar

Forventa oppstart: veke 34

Avdelingsoppsett: Breimsbygda, Svelgen, Veten, Vikane, Eikefjord

Barnefotball

Seriane for barnefotballen bygger på same oppsett som vart laga for vårsesongen.


Jenter 12 år:

Same avdelingsoppsett som for vårsesongen (med oppdaterte datoar).

Forventa oppstart: veke 33, 34 (avd. 1 startar veke 33, andre avd. i veke 34)

Avdeling 1 (dobbel serie, 12 kampar): Bjørn, Hafslo, Jotun, Kaupanger, Balestrand, Sogndal, Syril

Avdeling 2 (dobbel serie, 10 kampar): AHIL, Dale, Gaular, Førde 3, Florø

Avdeling 3 (dobbel serie, 8 kampar): Eikefjord, Førde 1, Førde 2, Førde 4 9'ar, Høyang 9'ar

Avdeling 4 (dobbel serie, 8 kampar): Breimsbygda, Loen, Sandane, Stryn, Heia

Avdeling 5 (dobbel serie, 8 kampar): Tornado, Svelgen, Flatraket, Selje, Eid


Gutar 12 år:

Same avdelingsoppsett som for vårsesongen (med oppdaterte datoar).

Forventa oppstart: veke 33, veke 34 (avd. 4 startar opp veke 33, andre avd. i veke 34)

Avdeling 1 (dobbel serie, 8 kampar): Aurland, Jotun, Kaupanger, Sogndal 2, Hafslo

Avdeling 2 (dobbel serie, 10 kampar): Balestrand, Sogndal 1, Syril, Vik, Sogndal 4, Bjørn

Avdeling 3 (dobbel serie, 8 kampar): Atløy, Dale, Høyang, Gaular, Tambarskjelvar

Avdeling 4 (dobbel serie, 12 kampar): Florø 1, Florø 2, Førde 1, Førde 2, Førde 3, Førde 4, Jølster

Avdeling 5 (enkel serie, 8 kampar): Hornindal, Sandane, Stryn, Breimsbygda, Svelgen, Skavøypoll, Tornado, Eid, Selje

Avdeling 6 (trippel serie, 9 kampar): Stryn 2, Sandane 2, Vikane, Hyen


Jenter 11 år:

Same avdelingsoppsett som for vårsesongen (med oppdaterte datoar).

Forventa oppstart: veke 33, 34 (avd. 5 startar i veke 33, resten i veke 34)

Avdeling 1 (dobbel serie, 8 kampar): Bjørn, Jotun 1, Jotun 2, Lærdal, Sogndal 1

Avdeling 2 (trippel serie, 9 kampar): Vik, Syril, Sogndal 2, Kaupanger

Avdeling 3 (dobbel serie, 8 kampar): Florø, Førde 1, Førde 2, Tambarskjelvar, Jølster

Avdeling 4 (dobbel serie, 8 kampar): AHIL, Atløy, Gaular, Førde 3, Førde 4

Avdeling 5 (dobbel serie, 12 kampar): Heia, Olden, Sandane, Stadlandet, Stryn, Tornado, Hornindal


Gutar 11 år:

Same avdelingsoppsett som for vårsesongen (med oppdaterte datoar).

Forventa oppstart: veke 34

Avdeling 1 (dobbel serie, 10 kampar): Bjørn, Hafslo, Syril, Vik, Sogndal 3, Sogndal 4

Avdeling 2 (dobbel serie, 8 kampar): Jotun, Kaupanger, Lærdal, Sogndal 1, Sogndal 2

Avdeling 3 (dobbel serie, 10 kampar): AHIL, Dale 1, Dale 2, Førde 1, Førde 7, Høyang

Avdeling 4 (dobbel serie, 8 kampar): Eikefjord 1, Florø 1, Førde 2, Førde 3, Førde 5

Avdeling 5 (dobbel serie, 8 kampar): Florø 2, Gaular, Jølster, Førde 4, Førde 6

Avdeling 6 (enkel serie, 8 kampar): Eid 1, Eid 2, Sandane, Stadlandet, Stryn 1, Stryn 2, Stryn 3, Veten, Svelgen


Gutar 10 år:

Same avdelingsoppsett som for vårsesongen (med oppdaterte datoar).

Forventa oppstart: veke 34

Avdeling 1 (enkel serie, 7 kampar): Aurland, Bjørn 1, Hafslo, Jotun, Kaupanger, Lærdal, ÅTIL, Sogndal 2

Avdeling 2 (dobbel serie, 8 kampar): Balestrand, Sogndal 1, Syril, Vik, Bjørn 2

Avdeling 3 (dobbel serie, 10 kampar): AHIL/Fure, Dale 1, Høyang, Gaular, Førde 6, Førde 5

Avdeling 4 (dobbel serie, 8 kampar): Florø 1, Tambarskjelvar, Førde 2, Jølster, Dale 2

Avdeling 5 (dobbel serie, 10 kampar): Florø 2, Florø 3, Førde 1, Bremanger, Førde 3, Førde 4

Avdeling 6 (dobbel serie, 10 kampar): Breimsbygda, Olden, Sandane 1, Sandane 2, Stryn, Heia

Avdeling 7 (dobbel serie, 10 kampar): Skavøypoll, Tornado, Eid, Stårheim/Haugen, Svelgen, Eid 2


Jenter 10 år:

Same avdelingsoppsett som for vårsesongen (med oppdaterte datoar).

Forventa oppstart: veke 34

Avdeling 1 (dobbel serie, 8 kampar): Balestrand, Sogndal 1, Hafslo, Vik, Kaupanger

Avdeling 2 (trippel serie, 9 kampar): Lærdal, Bjørn, ÅTIL, Sogndal 2

Avdeling 3 (dobbel serie, 10 kampar): Eikefjord, Florø, Førde 1, Førde 2, Jølster, Svelgen

Avdeling 4 (dobbel serie, 8 kampar): Dale 1, Dale 2, Hyllestad, Tambarskjelvar, Førde 3

Avdeling 5 (dobbel serie, 10 kampar): Eid, Sandane, Selje, Stryn 1 Stryn 2, Loen


Gutar 9 år:

Same avdelingsoppsett som for vårseriane.

Forventa oppstart: veke 35

Kamptal for dei ulike avdelingane blir som følger:

Avdeling 1: 3 kampar

Avdeling 2: 3 kampar

Avdeling 3: 4 kampar

Avdeling 4: 4 kampar

Avdeling 5: 4 kampar

Avdeling 6: 5 kampar

Avdeling 7: 3 kampar

Avdeling 8: 3 kampar


Jenter 9 år:

Same avdelingsoppsett som for vårseriane.

Forventa oppstart: veke 35

Kamptal for dei ulike avdelingane blir som følger:

Avdeling 1: 5 kampar

Avdeling 2: 4 kampar

Avdeling 3: 3 kampar

Kongleriket Miniputt 6–9 år

Forventa sesongstart: søndag 30. august

Kongleriket Miniputt

Når det gjeld gjennomføring av Kongleriket Miniputt hausten 2020 vil det komme meir informasjon så snart dette er klart, melde NFF Sogn og Fjordane på sine nettsider.