Flatraket

Bygda der fotball er fest

Tysdag tok Flatraket/Skavøypoll 2 i mot Eid 2. Heimelaget viste eidarane kven det er som er sjefane på Naustteigen stadion.
Sport

På Flatraket er idrettslaget er viktig for bygda, både når det gjeld leik og idrett. Det handlar det om langt meir enn fotball. Det handlar om mange idrettar. Flatraket IL vart skipa i 1976. Mykje av Naustteigen stadion er bygd på dugnad. I tillegg til idrettsaktivitetar, og bygging av trimløype, sjølvsagt på dugnad, er det også idrettslaget som står bak ein heil del viktige bygdearrangement.