Ole Arild Aa med gode miniatyrresultat

Resultatlister frå miniatyrstemner i Retura Cup.

Ole Arild Aa vann miniatyrstemnet til Stryn skyttarlag.   Foto: Tormod FLatebø

Regine Nesheim gjekk til topps under Naordbygda og Rand sitt miniatyrstemne.   Foto: Tormod Flatebø

Sport

I byrjinga av februar vart det arrangert tre miniatyrstemne i Retura Cup av lokale skyttarlag i Nordfjord. Ole Arild Aa, Hyen skyttarlag, vann eitt av miniatyrstemna og vart nummer to i to av dei andre tre. Regine Nesheim, Eidsbygda skyttarlag, vann stemnet som Nordbygda Rand skyttarlag arrangerte.


Retura-cup Nordbygda og Rand miniatyr

Arrangør: Nordbygda og Rand Skyttarlag.

Resultat meisterskap:

Klasse 3-5: 1. Regine Nesheim, Eidsbygda (5) 345, 1. Ole Arild Aa, Hyen (5) 345, 3. Torleiv Straume jr., Hyen (5) 345, 4. Trine Ramsvik Stette, Engesetdal/Skodje (5) 344, 5. Runar Driveklepp, Volda (4) 342.

Klasse 2: 1. Knut Muldsvor, Nordbygda og Rand 329, 2. Ole Kristian Aasen, Haugen 321,

Klasse 1: 1. Oddgeir Skeistrand, Eidsbygda.

V55: 1. Trond Jøingsli, Lom og Skjåk 348, 2. Leiv Reksten, Nordbygda og Rand 345, 3. Inger Rise Hallset, Gulen 341, 4. Jon Magnar Gjerland, Holsen 341, 5. Terje Alværvik, Gaular 341,

V65: 1. Anton Jon Aarskog, Sundnes 349, 2. Knut Riise, Hovdebygda og Ørsta 346, 3. Magne Skårbø, Stadlandet 346, 4. Odd Peter Skinlo, Hyen 344.

V73: 1. Erling Sylte, Fiskå 350, 2. Kristen Lotsberg, Nordbygda og Rand 348, 3. Toralf Årdal, Jølster 347, 4. Knut Lillestøl, Hornindal og Markane 347, 5. Ludvig Indrebø, Farnes 345.

Eldre Junior 18 år: 1. Anders Haugen, Lom og Skjåk 337.

Junior 16-17 år: 1. Ask Aarsæther, Hovdebygda og Ørsta 343, 2. Ola-Johan Dybvik, Langevåg 343, 3. Fredrik Taklo, Hundeide 342, 4. Bendik Stokland, Stadlandet 341, 5. Hedda Melheim, Eidsbygda 339.

Eldre rekrutt 14-15 år: 1. Nora Sæterøy Høybakk, Langevåg 350, 2. Isak Frøysadal Hauge, Sunnylven 349, 3. Sunniva Høybakk, Langevåg 345, 4. Lina Riksheim, Hovdebygda og Ørsta 340, 5. Henrik Haugen, Fiskå 337.

Rekrutt 11-13 år: 1. Ørjan Frøysadal Hauge, Sunnylven 344, 2. Marte Skeistrand, Eidsbygda 336, 3. Sondre Rotihaug Dalseth, Hundeide 334, 4. Torstein Straume, Hyen 332, 5. Ole Kristian Lødemel, Hornindal og Markane 322.

Nybegynner ung: Jakob Mathias Nesheim Aardalsbakke, Eidsbygda , Oliver Flo Heggen, Eidsbygda , Gudrun Karoline Kvellestad, Gulen , Maria Cecilie Nesheim Aardalsbakke, Eidsbygda , Johanne Normann Hellevang, Nordbygda og Rand.

Nybegynner voksen: 1. Anne Kristin Haugsjordet, Vinstra.


Retura-cup Haugen Miniatyr 2019

Arrangør: Haugen Skyttarlag,

Resultat mesiterskap:

Klasse 3-5: 1. Trine Ramsvik Stette, Engesetdal/Skodje (5) 344, 2. Ole Arild Aa, Hyen (5) 343, 3. Arve Halsteinslid, Haugen (5) 343, 4. Finn Atle Oldeide, Sykkylven (5) 343, 5. Torleiv Straume jr., Hyen (5) 342.

Klasse 2: 1. Ole Kristian Aasen, Haugen 337, 2. Knut Muldsvor, Nordbygda og Rand 332,

Klasse 1: 1. Oddgeir Skeistrand, Eidsbygda.

V55: 1. Jon Magnar Gjerland, Holsen 344, 2. Trond Jøingsli, Lom og Skjåk 344, 3. Arild Fure, Stryn 343, 4. Terje Alværvik, Gaular 343, 5. Magne Aarskog, Sundnes 341.

V65: 1. Anton Jon Aarskog, Sundnes 347, 2. Knut Riise, Hovdebygda og Ørsta 344, 3. Magne Skårbø, Stadlandet 344, 4. Odd Peter Skinlo, Hyen 343.

V73: 1. Kristen Lotsberg, Nordbygda og Rand 347, 2. Erling Sylte, Fiskå 346, 3. Svein Hoem, Stryn 346, 4. Toralf Årdal, Jølster 345, 5. Karstein Velle, Fiskå 345.

Eldre Junior 18 år: 1. Anders Haugen, Lom og Skjåk 337.

Junior 16-17 år: 1. Ola-Johan Dybvik, Langevåg 346, 2. Ask Aarsæther, Hovdebygda og Ørsta 346, 3. Fredrik Taklo, Hundeide 346, 4. Bendik Stokland, Stadlandet 345, 5. Hedda Melheim, Eidsbygda 342.

Eldre rekrutt 14-15 år: 1. Nora Sæterøy Høybakk, Langevåg 350, 2. Sunniva Høybakk, Langevåg 350, 3. Isak Frøysadal Hauge, Sunnylven 349, 4. Henrik Haugen, Fiskå 341, 5. Martin Muldsvor, Nordbygda og Rand 315.

Rekrutt 11-13 år: 1. Marte Skeistrand, Eidsbygda 346, 2. Ørjan Frøysadal Hauge, Sunnylven 340, 3. Torstein Straume, Hyen 332, 4. Sondre Rotihaug Dalseth, Hundeide 330, 5. Ole Kristian Lødemel, Hornindal og Markane 314.

Nybegynner ung: Maria Cecilie Nesheim Aardalsbakke, Eidsbygda , Jakob Mathias Nesheim Aardalsbakke, Eidsbygda , Ingrid Elisabeth Aasen, Haugen , Oliver Langeland Bjørlo. Eidsbygda , Thomas Espe, Haugen , Amanda Espe, Haugen.  

Nybegynner voksen: 1. Anne Kristin Haugsjordet, Vinstra.


Retura-cup Stryn miniatyr 2019

Arrangør: Stryn Skyttarlag

Resultat meisterskap:

Klasse 3-5: 1. Ole Arild Aa, Hyen (5) 346, 2. Trine Ramsvik Stette, Engesetdal/Skodje (5) 346, 3. Christian Holstad Lilleng, Hildre og Brattvåg (4) 343, 4. Thorstein Åmodt, Lom og Skjåk (4) 342, 5. Regine Nesheim, Eidsbygda (5) 341.

Klasse 1: 1. John Jatgeir Vinsrygg, Stryn 243 , 2. Marius Nesje, Olden 240 , 3. Oddgeir Skeistrand, Eidsbygda 238.

V55: 1. Trond Jøingsli, Lom og Skjåk 346, 2. Bjarne Sandvik, Knipenborg 346, 3. Per Ulvestad, Hovdebygda og Ørsta 345, 4. Harry Gram, Førde 344, 5. Jon Magnar Gjerland, Holsen 341.

V65: 1. Anton Jon Aarskog, Sundnes 346, 2. Knut Riise, Hovdebygda og Ørsta 345, 2. Odd Peter Skinlo, Hyen 345, 4. Magne Skårbø, Stadlandet 342.

V73: 1. Kristen Lotsberg, Nordbygda og Rand 347, 2. Karstein Velle, Fiskå 346, 3. Erling Sylte, Fiskå 345, 4. Toralf Årdal, Jølster 343, 5. Ludvig Indrebø, Farnes 343,

Eldre Junior 18 år: 1. Anders Haugen, Lom og Skjåk 336.

Junior 16-17 år: 1. Fredrik Taklo, Hundeide 346, 2. Bendik Stokland, Stadlandet 345, 3. Ola-Johan Dybvik, Langevåg 345, 4. Ask Aarsæther, Hovdebygda og Ørsta 345, 5. Odd Helge Muldsvor, Nordbygda og Rand 340.

Eldre rekrutt 14-15 år: 1. Isak Frøysadal Hauge, Sunnylven 350, 2. Nora Sæterøy Høybakk, Langevåg 348, 3. Henrik Haugen, Fiskå 344, 4. Sunniva Høybakk, Langevåg 343, 5. Simon Vinsrygg,  33.,

Rekrutt 11-13 år: 1. Marte Skeistrand, Eidsbygda 347, 2. Ørjan Fivelstad, Sunnylven 342, 3. Torstein Straume, Hyen 330, 4. Ole Kristian Lødemel, Hornindal og Markane 329, 5. Sondre Rotihaug Dalseth, Hundeide 326.

Nybegynner ung: Maria Cecilie Nesheim Aardalsbakke, Eidsbygda , Jakob Mathias Nesheim Aardalsbakke, Eidsbygda , Oliver Flo Heggen, Eidsbygda , Axel Nikolai Nyttingnes, Hundeide.  

Nybegynner voksen: 1. Anne Kristin Haugsjordet, Vinstra.