Finaleklare skyttarar frå Nordfjord

Tretten skyttarar frå Nordfjord er klare for finalar under Landsskyttarsetment i Stjørdal.

Stian Skeistrand er klar for finalen i finfelt i klassen Eldre rekrutt. Tysdag presterte skyttaren frå Eidsbygda 30/21 i feltrunden.   Foto: Magne Nesheim

Vegard Taklo, Hundeide skyttarlag, er klar for finale på bane. Vegard som skyt i klassen Eldre Junior oppnåde 246 poeng.   Foto: Magne Nesheim

Sandra Vindfjell Frøholm, Innvik og Utvik skyttarlag, er klar for feltfinalen i klassen Junior.   Foto: Magne Nesheim

Roger Nesheim, Eidsbygda skyttarlag, er klar for finalen i grovfelt. Roger skyt i klasse 4.   Foto: Magne Nesheim

Leiv Reksten, Nordbygda Rand skyttarlag, er klar for banefinale i klasse V55.   Foto: Magne Nesheim

Fredrik Taklo, Hundeide skyttarlag, skaut fullt hus på 100.metersbanen, og er klar for finale i klasseb Eldre Rekrutt.   Foto: Magne Nesheim

Sport

Sjølv om ikkje alle klassar er klare med dei innleiande skytingane, så teiknar det seg så langt eit bilete over kven skyttarar frå Nordfjord som er finaleklare.


Av resultat tysdag kan vi nemne Stian Skeistrand sitt flotte resultat på felt. Stian er finaleklar med 30/21. Også Fredrik Taklo i klassen  Eldre Junior, som skyt seniorprogram på 100-meters bane er truleg klar for finale med 246 poeng.


Felt kl. 3-5:

Bertil Oddne Mjellem, Hyen 30

Asle Helge Hundeide, Hundeide 30 (sterkt res. I klasse 3)

Alf Roger Muldsvor, Nordbygda og Rand, 30/16 

Marie Alme, Nordbygda og Rand, 29/15

Roger Nesheim, Eidsbygda 29

Johanna Reksten, Nordbygda og Rand 29


Felt V73:  Svein Hoem, Stryn  30

Felt Junior: Sandra Vindfjell Frøholm, Innvik og Utvik 30

Felt Eldre Rekrutt: Stian Skeistrand, Eidsbygda 30/21

Felt rekrutt: Daniel Matias Mjellem, Hyen 29


Bane V73: Kristen Lotsberg, Nordbygda og Rand 249

Bane V65: Knut Lillestøl, Hornindal og Markane 249

Bane V55: Leiv Reksten, Nordbygda og Rand 244

Bane Eldre Junior: Vegard Taklo, Hundeide 246

Eldre Rekrutt: Fredrik Taklo, Hundeide 250


Baneresultat over 240 i klasse 5:  (Finalegrense ikkje klar enno)

Ole Arild Aa, Hyen 243

Johanna Rekstan, Nordbygda og Rand 242

Arve Halsteinslid, Haugen 240