– Vi må utnytte sjansane betre

Dårleg uttelling på sjansane gjorde at Eid måtte reise poenglause heim frå Årdal.

Trass i tap borte mot Årdal heva Eid seg stort frå stortapet heime mot Fjøra. Her frå sistnemnde kamp, der Johan Skorge (t.v.) spelte sin første heimekamp etter comebacket for Eid. Skorge blir halden fram som lagets beste mot Årdal av trenar Dan Jøran Hafsås.   Foto: Yngve Tolaas

Sport

Trass i at Eid pressa stort på slutten av kampen og produserte mange store sjansar på stillinga 2-1, vil ikkje trenar Dan Jøran Hafsås ha noko snakk om at dei fortente poeng.

– Nei, når vi ikkje scorar på sjansane, fortener vi heller ikkje poeng. Vi kan ikkje skulde på nokon andre enn oss sjølve, slår Hafsås fast.