NSM: Uheldig at Hydro hadde kopla seg frå varslingssystem for dataangrep