Oppdrettsselskap må punge ut for å ha tørrlagt elv