Opposisjonen tek Solbergs førelegg «til etterretning»