Dagpengemottakarar får feriepengar frå første dag for 2021