Regjeringa inviterer USA til fire forsvarsstader i Noreg – opnar for amerikanske utbyggingar