Enormt vindkraft-engasjement – over tusen høyringssvar