Få innsette, men høg sjølvmordsrate i norske fengsel